Update gedeeltelijke stopzetting bedrijfsactiviteiten

17 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 17 augustus 2019 – Vanwege bezorgdheid omtrent de veiligheid van personen, was management van Rosebel Gold Mines, als gevolg van het incident dat zich op 28 juli jongstleden heeft voorgedaan, genoodzaakt de actieve mijnoperaties met onmiddellijke ingang op te schorten, waardoor thans alleen de mill- en campactiviteiten voortgang vinden. De veiligheid van alle werknemers heeft de hoogste prioriteit. Vanaf dat moment is alleen personeel dat noodzakelijk is voor de werkzaamheden nog aanwezig op het bedrijfscomplex. Rosebel werkt eraan haar bedrijfsactiviteiten zo snel als mogelijk te kunnen hervatten.

Vooralsnog heeft de situatie geen financiële gevolgen voor het personeel in dienst van Rosebel Gold Mines. De groep op wie deze situatie helaas wel een impact heeft, is op dit moment beperkt tot ongeveer 325 werknemers die in dienst zijn van intermediairs en te werk gesteld zijn bij Rosebel. Er is overleg gevoerd met de vertegenwoordigers van de intermediairs en daarbij is de huidige stand van zaken in de bedrijfsvoering uitvoerig met hen besproken. Helaas heeft het bedrijf de intermediars moeten mededelen dat op grond van omstandigheden waar Rosebel geen invloed op heeft, met ingang van 15 augustus, van hun diensten (deels) geen gebruik zal kunnen worden gemaakt en dat per die datum de uitbetaling zijdens Rosebel aan de intermediairs ten behoeve van ongeveer 325 van hun werknemers wordt stopgezet.

Ondertussen wordt het overleg met de overheid en andere belanghebbenden voortgezet. Wij spreken de hoop uit dat met de ondersteuning en medewerking van alle belanghebbenden, in het belang van de werknemers, het bedrijf en de hele Surinaams samenleving , het mogelijk zal zijn de bedrijfsactiviteiten binnen de kortst mogelijke termijn te hervatten.
-Rosebel Gold Mines N.V.-