Voorbereidingen installatie nieuwe pompen pompgemaal Wageningen aangevangen

17 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 17 augustus 2019 -Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de werkzaamheden voor de installatie van de nieuwe pompgemaal te Wageningen. Er wordt met man en macht gewerkt om in de maand december 2019 pomp drie (3) van het pompgemaal Wageningen in werking te krijgen.
Op dit moment zijn de onderaannemers, Suriname Diving en de Betongroep druk bezig met de inspectie van de sluisgangen en pompkamer van pomp 3 in het gemaal. De voorlopige sluisdeuren worden vervaardigd waarmee de in- en uitgangen van de pompkamer kunnen worden afgedicht. Dit is nodig om het gemaal droog te leggen voor verdere inspecties waarna kan worden aangevangen met het freeswerk aan het beton.
Deze werkzaamheden zijn nodig om de nieuwe pomp goed op zijn plaats te krijgen. Op hetzelfde moment wordt ook gewerkt aan het instelling brengen van de mobiele pomp. Deze zal uitsluitend gebruikt worden voor het uitpompen van het overtollig water uit de loosleiding van het pompgemaal. De waterstand in deze leiding is, door de zware regens van de afgelopen weken enigszins gestegen, waardoor het water ook bij een klein deel van de arealen in het omliggend gebied hoog staat.
Pomp 1 en 2 van het pompgemaal zijn in gereedheid gebracht, om indien nodig ingezet te worden voor de bevloeing van de arealen te Wageningen en de Middenstandpolders. Vrijdag 16 augustus 2019, hebben de aannemer welke belast is met de rehabilitatie werkzaamheden, het aannemingsbedrijf Risugragar NV, het consultantsbureau NV Site, de onderaannemers en de staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de stand van zaken met betrekking tot de rehabilitatie van het pompgemaal Wageningen besproken en het verdere traject uitgezet.
-MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ-