Wegen in verschillende buurten worden voorzien van drempels

6 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 06 augustus 2019 – Op advies van Afdeling Verkeer is Afdeling Wegen ertoe over gegaan om drempels in verschillende gebieden te plaatsen waar nodig. Zo ook bij de kruising van de Picasso- en de Topaasstraat in Paramaribo-Noord. Volgens buurtbewoners is een lang gekoesterde wens van hen in vervulling gegaan omdat er veel aanrijdingen op die kruising plaats vonden.

Henk Wip, hoofd van Afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, geeft aan dat er op dat kruispunt een voorrangsregeling geldt, waarbij de Picasso straat voorrang heeft ten opzichte van de Topaasstraat. Dat wordt duidelijk met verkeersmeubilair in de vorm van een stopbord aangegeven. Toch blijkt dat er in de praktijk veel aanrijdingen plaats vinden. Dat was reden genoeg om drempels op dat kruispunt te plaatsen.

Wip benadrukt dat de weggebruikers zich aan de voorgeschreven regels moeten houden om aanrijdingen met alle gevolgen van dien te voorkomen. Het ministerie treft voorzieningen voor verkeersveiligheid en gaat ervan uit dat de weggebruikers de maatregelen en verkeersregels in acht nemen. Voor wat het plaatsen van de drempels betreft zegt Wip, dat er enorm veel vragen zijn voor het plaatsen daarvan. Gelet op het proces probeert men te werken op basis van prioriteit. “We zullen zeker drempels waar noodzakelijk plaatsen”, aldus Wip.

-MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN TRANSPORT EN COMMUNICATIE-