BHP bespreekt bosmonitoringssysteem met minister RO

24 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 24 september 2019 – De organisatie van Binnenlandse Hout Producenten (BHP) vindt dat het nieuw bosmonitoringssysteem veel onduidelijkheden bevat. Een delegatie van de organisatie heeft in dat kader op 20 november een bezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling (RO) Edgar Dikan. De delegatieleden hebben daarbij enkele knelpunten die zij ervaren met de Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS) aangekaart. Dit systeem is op 18 juli 2019 ingevoerd en gelanceerd door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB).

De houtproducenten zijn van mening dat het nieuw proces niet alleen veel onduidelijkheden bevat, maar dat het tijdstip waarin die is gelanceerd en waarin de trainingen moeten plaatsvinden, te kort zijn. Ook rond de trainingen, stuit het de organisatie tegen de borst hoe de afvaardiging van mensen geschiedt. Volgens hen is er een grote kans dat het geza, personen afvaardigt die niet eens bezig zijn met houtverwerking terwijl zij in hun organisatie genoeg leden beschikken die wel weet hebben van de houtsector en de training eventueel beter tot zich zouden kunnen nemen. Tenslotte stuit dit proces volgens hen tegen afspraken die er reeds eerder zijn gemaakt met het ministerie van RO.

Vanwege het feit dat het ministerie van RO een ondersteunende rol vervult in dit proces, heeft de organisatie de minister gevraagd als medium op te treden tussen de organisatie, SBB en het ministerie van Ruimtelijke Ordening , Grond en Bosbeheer (RGB). De organisatie wil graag samen met de ministers van RO, RGB en de leiding van SBB aan tafel gaan om deze zaken middels een kleine presentatie aan de orde te brengen. Ook wil ze eventueel met voorstellen komen welke voordelig moeten blijken zowel voor SBB, de dorpen en de houtproducenten zelf.

Minister Dikan heeft de groep aangehoord en stelde contact te zullen opnemen met zijn collega van RGB alsook de leiding van SBB. De minister is de mening toegedaan dat alle partijen het recht hebben de speerpunten naar voren te brengen over het nieuwe systeem . Dit nieuw monitoringssysteem werd ontwikkeld om de controle op illegale houtkap te vergemakkelen en te zorgen voor een verbeterde dienstverlening.

-NII-