Braziliaanse missie op veldbezoek voor bodemonderzoek materiaal

11 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 11 september 2019 – Een Braziliaanse missie onder leiding van professor Titular, João Luiz Lani, van de Federal University of Viçosa in Brazilië, heeft gedurende enkele dagen veldbezoeken gebracht aan verschillende districten. Tijdens de bezoeken is er bodemmateriaal verzameld dat door de missie verder onderzocht zal worden in Brazilië. De resultaten zullen meegenomen worden bij de volgende activiteit van de missie, namelijk een training in “Geoprocessing”. Met betrekking tot duurzaam gebruik van het milieu zal er lesmateriaal ontwikkeld worden voor de Basis, VOJ en VOS-scholen. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op “awareness”. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal zich hierover buigen.

Het in 2017 geschreven project “Consolidating and Broadening of Agro ecological Zoning and Environmental Education in Suriname”, wordt nu geïmplementeerd. Dit project is een bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Brazilië. Het doel van deze missie is om te weten wat de verschillende bodemtypen en de diverse landschappelijke kenmerken zijn. Na analyse zal de missie adviezen uitbrengen ter versterking van de samenwerking op agrarisch en economisch gebied tussen Suriname en Brazilië. De districten Wanica, Para, Brokopondo, Sipaliwini, Commewijne, Marowijne, Coronie en Saramacca zijn al aangedaan.

De minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, heeft benadrukt dat eenieder die behoefte heeft aan een analyse van de bodem van hun landbouwareaal, terecht kan bij het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV), op de afdeling Agrohydrologie. Deze afdeling heeft de taak om bodem fysische grootheden vast te stellen, zoals: de doorlatendheid, volume gewicht, vochtkarakteristiek en bodemstructuur. Daarnaast verricht de afdeling ook bodem-bemonsteringen ten behoeve van chemische analyses. De bewindsman roept de landbouwers op om gebruik te

maken van deze diensten, zodat na analyse de juiste investeringen kunnen worden gepleegd.

-Ministerie van LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ-