CBB maakt stembureaumeubilair klaar voor distributie

21 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 21 september 2019 – De werkzaamheden van de werkgroep Stembureaumateriaal en -meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in volle gang. “De stemhokken zijn inmiddels ready gemaakt en momenteel zijn wij bezig met het repareren en verven van de stembussen, waarna de dranghekken ook een beurt zullen krijgen”, Dit zegt Praveen Kalpoe, coördinator van de werkgroep.
Vlot verloop werkzaamheden
Volgens Kalpoe verlopen de werkzaamheden vlot. “Sinds kort heeft de werkloods een nieuwe dakkap en is het team versterkt met tien contractanten. Het streven is om voor eind van dit jaar alle stembureaumeubilair klaar te hebben voor distributie”. Stembussen, stemhokken, stembustafels en dranghekken worden allemaal gerekend tot het stembureaumeubilair. In november vorig jaar is een aanvang gemaakt met controle op de staat waarin de spullen verkeren. Er is nagegaan wat nog bruikbaar is of kan worden gemaakt voor de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020.

Distributie
De distributie naar alle stembureaus in de verschillende kiesdistricten geschiedt in samenspraak met de districtscommissarissen. Er is nauw overleg met aangewezen functionarissen vanuit de districtscommissariaten. Zij halen zowel meubilair als materiaal op bij CBB en zorgen voor de distributie van het stembureaumeubilair naar alle stembureaus van hun kiesdistrict en richten daarmee de stemlokalen in. Het stembureaumateriaal wordt door de voorzitter van het stembureau afgehaald op het hoofdstembureau van het kiesdistrict waar het stembureau is gestationeerd. Het hoofdstembureau is bij wet over het algemeen het districtscommissariaat van het kiesdistrict. Het afhalen van het stembureaumateriaal wordt altijd samengedaan met een medelid van het stembureau. Voor het transport van het materiaal vanaf het hoofdstembureau naar het stembureau gelden er strikte veiligheidsmaatregelen.

Het transport dient altijd plaats te vinden in een afgesloten voertuig. In dit voertuig dient behalve de voorzitter en het medelid van het stembureau, mee te rijden de politieambtenaar van het Korps Politie Suriname die op dat moment de veiligheid van het materiaal bewaakt. Voor de rest van de dag der stemming ondersteunt de politieambtenaar in het handhaven van de veiligheid en orde in en rondom het stembureau.
– MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN-