De joden van Suriname: een gekleurde geschiedenis

7 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 7 september 2019 – Het Nationaal Archief Suriname organiseerde in samenwerking met het Joods Historisch Museum een lezing getiteld: ‘De joden van Suriname: een gekleurde geschiedenis’.
De lezing werd verzorgd door Julie-Marthe Cohen. Zij heeft tijdens de lezing een beeld gegeven van de historische context van deze koloniale geschiedenis en trachtte antwoord te geven op de vraag ‘waarom vandaag de dag de joden van Curaçao nog steeds een witte elite zijn en die van Suriname deel uitmaken van een gekleurde middenklasse’.
In de lezing heeft Cohen in het kort geschetst wat de koloniale geschiedenis van Nederland in het westen is, hoe het gekomen is dat Nederland betrokken is geraakt in de nieuwe wereld en wat bovenal het aandeel is geweest van Joden in deze geschiedenis. Tijdens onderzoek viel het de inleidster op, dat men op Curaçao te maken heeft met een totaal andere soort Portugese Joden, dan met de Joden hier in Suriname.
In 2015 presenteerde het Joods Historisch Museum ‘Joden in de Cariben; Vier eeuwen geschiedenis in Suriname en Curaçao’. Deze tentoonstelling vertelde het verhaal van de joodse gemeenschappen die zich vanaf de zeventiende eeuw, vanuit Amsterdam vestigden in de Nederlandse koloniën in de Nieuwe Wereld. Julie-Marthe Cohen is conservator cultuurgeschiedenis in het Joods Historisch Museum. Tevens is ze samensteller van bovengenoemde tentoonstelling en redacteur van de begeleidende, rijk geïllustreerde publicatie Joden in de Cariben (Walburg Pers, 2015).
Samen met anderen werkt zij aan een route voor toeristen en scholieren langs de belangrijkste historische joodse locaties in Suriname.
Het Nationaal Archief is de bewaarplaats van de overgebrachte archieven van zowel de centrale als de regionale overheidsorganen, alsmede van de parastatale bedrijven en instellingen. Al deze archieven vormen tezamen een belangrijk onderdeel van het cultureel-historische erfgoed van Suriname. De hoofdtaak van het NAS is niet alleen om deze collectie van archieven deskundig en effectief te beheren, maar ook om de daarin opgeslagen informatie voor de Surinaamse burger en andere in Suriname geïnteresseerden zichtbaar te maken.
-NII-