FAO overhandigt equipment aan LVV ter ondersteuning van cassave-industrie

30 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 september 2019 – De Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), heeft apparatuur overhandigd aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit in het

kader van de ‘Cassava Industry Development Market Assessment and Technology; and Sustainable Processing and Value Chain Development project’, gefinancierd door de FAO.

De schenking, die geschiedde op vrijdag 27 september, bestond onder andere uit een cassava planter, cassava uprooter en een cassava rasper. Dit alles ter waarde van USD 30.000. LVV-minister Rabin Parmessar, die vanwege andere verplichtingen niet aanwezig kon zijn, liet zich vertegenwoordigen door Tanja Lieuw A Sjoe, beleidsadviseur op het ministerie van LVV, die ook de schenking namens de minister in ontvangst heeft mogen nemen. De overhandiging vond plaats door Reuben Robertson, FAO-vertegenwoordiger in Trinidad and Tobago en Suriname. Het equipment is beschikbaar gesteld van cassave-telers die hun cassave producten voor lokale als de internationale markt produceren. Het ministerie zal werken aan een streng curriculum, zodat de telers weten wat ze allemaal moeten doen om in aanmerking te kunnen komen om gebruik te maken van het equipment.

In ons land wordt samen met de FAO gewerkt aan een sterkere cassave-industrie, die zowel de economische groei, alsook de plattelandsontwikkeling kan ondersteunen, waardoor alle mensen ‘altijd’ toegang zullen hebben tot voldoende en veilig voedsel met genoeg voedingswaarden, om een actief en gezond leven te kunnen leiden. Door middel van farmer-field trainingen en demonstraties verzorgd door de ‘Farmer Field School’ (FSS) gevestigd te Lelydorp, wordt getracht de bestaande productiemethoden te verbeteren. Daarnaast wordt er gericht onderzoek verricht naar nieuwe variëteiten van cassave met een hogere opbrengst en marktonderzoek ten behoeve van afzetmogelijkheden.

Minister Rabin Parmessar is van mening dat er een beweging op gang gebracht moet worden, om primair te kiezen voor Surinaamse producten. Het ministerie zal daarom de landbouwers stimuleren, om zoveel als mogelijk lokale producten op de markt te brengen.

– Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-