Feestelijke heropening de Nieuwe Grondmarkt

6 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 6 September 2019 – De Nieuwe Grondmarkt in het district Wanica heeft haar deuren feestelijk heropend. Dit geschiedde op woensdag 4 september in verband met het 40 -jarig bestaan van de markt. Het dagelijks bestuur van de markt ligt in handen van de Coöperatie Vereniging Zondagse markt te Nieuwe Grond (Covezomag). De officiële heropening is verricht door de Vice President, Michael Ashwin Adhin. Naast de Vice President waren aanwezig: de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Vijai Chotkan, de districtscommissarissen Audrey Hankers, Wedperkash Joeloemsingh, Sarwankoemar Ramai en onderdirecteur Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ashwin Ramdin.

Voorzitter Ramchandra Lachman van bovengenoemde coöperatie kijkt heel tevreden terug op alles wat zij tot heden hebben kunnen realiseren. Één van de behaalde doelen is, dat de markt niet alleen bestaat uit een groenten en fruit hall, maar ook ruimten heeft voor handel van niet agrarische producten én een trainingszaal, waarvan eenieder gebruik kan maken voor trainingen. Lachman vertelt dat de markt geleidelijk een centrale locatie aan het worden is voor personen van Latour tot Lelydorp. Er kunnen ook betalingen gedaan worden bij het incassokantoor van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) die ook daar gevestigd is. De voorzitter bedankte de regering voor alle ondersteuning die zij kregen bij de realisatie van hun plannen.

Landbouw-onderdirecteur Ramdin hield namens minister Rabin Parmessar een toespraak. Daarbij gaf hij aan, dat de markt mag rekenen op verdere ondersteuning van het ministerie. Vanuit het beleid van LVV-minister Parmessar, wordt echter wel van de landbouwers geëist dat zij zich houden aan de voorwaarden met betrekking tot voedselveiligheid en wel het telen van gewassen volgens de regels van Goede Agrarische Praktijken. Veilig en voldoende voedsel is een recht van elke Surinaamse burger.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-