Inspecteurs LVV bereiden zich voor op EU-audit

21 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 21 september 2019 – De National Plan Protection Organization (NPPO) is druk bezig met voorbereidingen voor de te houden EU-audit in oktober 2019. In verband met de nieuwe EU-vereisten voor de export van groenten en fruit, zijn er op maandag 16 september 2019, trainingen verzorgd op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Voor deze trainingen heeft het ministerie consultant Jeff Jones aangetrokken, die betrokkenen vóór, tijdens en na de EU-audit moet begeleiden.
Bij de training waren leden van de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS), LVV-inspecteurs en landbouwvoorlichters aanwezig. Naast het doornemen van de status van het actieplan en evaluatie van de inspectiewerkzaamheden, betrof een belangrijk agendapunt de nieuwe vereisten van de EU betreffende exporten per 1 september 2019. Het blijkt dat meerdere producten dan eerder was aangegeven, een fytosanitair certificaat nodig hebben. De NPPO zal hierdoor haar inspecties moeten uitbreiden naar alle te exporteren producten. De exporteurs dienen met deze nieuwe vereisten al hun voor export bestemde producten door te geven en ter inspectie aan te bieden, zodat correcte verklaringen worden geplaatst op het fytosanitair certificaat.
Het ministerie van LVV werkt met grote voortvarendheid aan het veiligstellen van ons agrarisch exportwaar. Er is reeds een draft Plantenbeschermingswet opgesteld en aangeboden aan de Nationale Assemblee. Deze zal in oktober in behandeling genomen worden. Minister Rabin Parmessar gaf wederom te kennen grote voorstander te zijn van een goede samenwerking met alle actoren in deze kwestie.
-MINISTERIE VAN LANDBOUW VEETEELT EN VISSERIJ-