Kiezersadministratie actualiseren met VTIL

11 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

woensdag 11 september 2019 – Om een zo vlot mogelijke administratieve voorbereiding van de verkiezingen te treffen, is het noodzakelijk dat de kiezersadministratie wordt geactualiseerd. Eén van de manieren om te komen tot actualisering van de kiezersadministratie is de Voorlopige Terinzagelegging (VTIL).

De VTIL is tot en met 30 september 2019 opengesteld voor kiesgerechtigden. Ook personen die per 1 september 2019 ID-gerechtigd zijn – de 16-jarigen die voor het eerst hun identiteitskaart mogen maken – kunnen gebruik maken van de VTIL om hun gegevens te controleren. Dit zegt Michael Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten.

Bij de VTIL ligt de aandacht op specifieke handelingen die burgers kunnen plegen. In eerste instantie kunnen kiesgerechtigden nagaan of zij op de kiezerslijst voorkomen en of namen en andere persoonsgegevens, waaronder geboortedatum correct zijn vermeld in het systeem. De burger kan ook controleren of het juiste woonadres is aangegeven. Ontdekken burgers informatie die niet correct is vermeld, dan zijn er mutatieformulieren beschikbaar die zij kunnen indienen om de informatie actueel te maken.

Gehuwde vrouwen kunnen daarbij kenbaar maken dat zij onder hun gehuwde naam op de kiezerslijst vermeld willen staan. Deze wens dient nadrukkelijk kenbaar te worden gemaakt, omdat het niet vanzelfsprekend is dat de gehuwde vrouw onder haar gehuwde naam vermeld staat. Dit is opgenomen in artikel 15, lid 2 van de Kiesregeling.

Met de VTIL komt Biza de kiesgerechtigden tegemoet. Het is met het oog op de verkiezingen in mei 2020 van belang dat alle gegevens van de kiesgerechtigden correct vermeld staan op de kiezerslijsten, om een vlotte stembusgang te garanderen. Dit zorgt voor een actuele burgeradministratie die op zijn beurt zorgt voor vergemakkelijking van de dienstverlening naar burgers toe, vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).

In het binnenland worden de persoonsgegevens gecontroleerd tijdens de missies van werkgroep Binnenland. Ook dan bestaat de mogelijkheid om mutatieformulieren in te vullen, indien wordt geconstateerd dat gegevens niet correct zijn.

-Ministerie van BINNENLANDSE ZAKEN-