Minister Elias haalt medische winst in Servië

22 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 22 september 2019 – Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft een werkbezoek gebracht aan Servië. De beurzen voor de vijftien eerste studenten die nu geneeskunde in Servië studeren zijn mede dankzij de inspanningen van de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en de niet residerende ambassadeur voor Suriname in Servie, Gardelito Hew A Kie tot stand gekomen. Na een vruchtbaar gesprek met de Servische minister van Volksgezondheid, Zlatibor Lončar, heeft minister Elias nog meer uit het vat kunnen halen.

Het is de bewindsman gelukt om plekken voor specialisatie van Surinaamse artsen te krijgen. Ook is Servië bereid om korte trainingen op diverse gebieden te geven aan Surinamers. De bewindsman is blij met deze aanwinst. De bewindvoerder vindt het belangrijk dat naast het feit dat Surinaamse studenten middels een beurs opgeleid worden tot arts, nu ook artsen zich verder kunnen verdiepen in een specialisatie. De volksgezondheidminister benadrukt dat het belangrijk is dat Suriname voldoende doctoren heeft, zodat elke inwoner kan genieten van de gezondheidszorg. Hij sluit in deze het verre binnenland niet uit.

Minister Elias heeft de Surinaamse geneeskundestudenten in Servië opgezocht. Hij zegt dat de groep het zeer goed maakt en dat ze grote vorderingen boeken bij het leren van de taal en cultuur van dat land. Inmiddels is het ministerie reeds opgestart met de voorselectieprocedure van studenten die geïnteresseerd zijn in een beurs geneeskunde in Servië. Deze studenten moeten een S-pakket hebben, geen cijfer lager dan zes en voor de vakken wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde tenminste 24 punten.

Momenteel heeft het ministerie vijftien studenten in Servië en twintig in Cuba die een beurs van Volksgezondheid gehad hebben om in deze landen Geneeskunde te studeren. Cuba heeft meer Surinaamse studenten, omdat een deel ook via het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur een beurs gehad heeft.
-Ministerie van VOLKSGEZONDHEID-