Minister Elias verdiept samenwerking met Cubaanse autoriteiten

16 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 16 september 2019 – Een Surinaamse delegatie onder leiding van de minister van Volksgezondheid van Suriname, Antoine Elias,  heeft een kort bezoek gebracht aan Cuba. Tijdens het bezoek, op vrijdag 13 september jongstleden zijn er gesprekken gevoerd met verschillende Cubaanse autoriteiten belast met de gezondheidszorg waaronder het Internationaal Gezondheidscentrum ¨La Pradera¨, Servicios Medicos Cubanos (Cubaanse Medische Diensten) en de Cubaanse minister van Volksgezondheid.

Tijdens het bezoek aan La Pradera, een instituut dat zich voornamelijk bezighoud met de rehabilitatie van patiënten, is tijdens een uitgebreide presentatie door de leiding van dit instituut aangegeven dat patiënten eveneens terecht zijn voor een volledig gespecialiseerde assistentie op klinische gebieden zoals oncologie, neurowetenschappen en fonologie. Tevens beidt dit centrum met het oog op het bevorderen van gezondheidstoerisme diensten aan in een natuurlijke omgeving met resort voorzieningen en hotelcomfort. Na de presentatie heeft de Surinaamse delegatie een rondleiding gehad in het gezondheidscentrum.

Vervolgens heeft minister Elias ook gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van de Servicios Medicos Cubanos, het Cubaans instituut belast met de commercialisatie van Cubaanse Medische Diensten, waarbij onder andere een mogelijke introductie van het Heberprot-P geneesmiddel in Suriname aan de orde is gekomen. Heberprot-P is vooralsnog het enig geneesmiddel tegen ontstekingen aan de ledematen van diabetespatiënten en wordt alleen op Cuba geproduceerd. Dit efficiënt geneesmiddel kan onder meer amputatie bij diabetespatiënten voorkomen.

Voorts heeft minister Elias op de ambassade van de Republiek Suriname te Cuba een deel van de Surinaamse studentengemeenschap ontvangen waarbij de studenten de gelegenheid werd geboden hun ervaring te delen en is ook van gedachten gewisseld over vraagstukken hun studie regarderende.

Ten slotte hebben minister Elias en delegatie een onderhoud gehad met de Cubaanse minister van Volksgezondheid, José Angel Portal Miranda, waarbij de verdere verdieping van de samenwerking tussen Suriname en Cuba op het gebied van de gezondheidszorg wederom aan de orde is gekomen.

De Surinaamse delegatie bestond verder uit minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, ambassadeur Marciano Edgar Armaketo en de Eerste Ambassade Secretaris op voornoemde Diplomatieke Missie.

-NII-