Minister Hoefdraad en India tekenen overeenkomst voor modernisering Melkcentrale

24 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 24 september 2019 – Suriname en India hebben een zeer lange samenwerkingsrelatie op verschillende gebieden. Hierbij zijn ter ondersteuning van de economische ontwikkeling van ons land enkele Credit Lines overeengekomen. In dit kader heeft op 23 september 2019 de ondertekening van een leningsovereenkomst plaatsgevonden tussen Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de vertegenwoordiger van de Exim Bank van India, de heer Ajay Rana. Bij deze gelegenheid waren ook aanwezig zijn collegaminister van Landbouw, Veeteelt en Visserij met zijn staf, de Directeur van De Melkcentrale Paramaribo N.V., de Ambassadeur van de Republiek India en de Directeur van Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën.
Het betreft in deze een overeenkomst voor een bedrag van USD 11.13 miljoen ten behoeve van de rehabilitatie van de Melkcentrale en de productie van steriele melk en melkproducten. De Melkcentrale werd in 1961 opgezet om de bevolking van Suriname van melkproducten te voorzien en levert tot en met heden nog steeds een belangrijke bijdrage bij de voorziening van de lokale markt van melk en melkproducten. In de loop der jaren heeft zij ook voldaan aan internationale HACCP en ISO-standaarden en heeft zij haar productenlijn uitgebreid.
Met deze investering via de India Eximbank zullen enkele moderniseringen binnen de fabriek van de Melkcentrale plaatsvinden. De belangrijkste is de opzet van een Ultra High Temperature (UHT) Processing Unit die het mogelijk maakt dat melkproducten een langere levensduur hebben en ook op kamertemperatuur kunnen worden gehouden. Hierdoor hoeven de producten niet meer gekoeld vervoerd en bewaard te worden. Hiermede zullen de producten van de Melkcentrale makkelijker over het gehele land gedistribueerd kunnen worden. We denken hierbij vooral aan ons binnenland, maar met deze investering zijn er ook nieuwe export perspectieven voor onze melkproducten. Het ligt voor de hand dat ook de melkboeren de positieve effecten van dit project zullen ervaren.
Overige projecten in uitvoering van de Credit Lines met India zijn de pompgemalen projecten ten behoeve van de irrigatie van verschillende landbouwgebieden, deze projecten worden uitgevoerd via het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. In de samenwerking met India is ook in voorbereiding een elektrificatie project ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening van de rurale gebieden. Deze overeenkomst zal waarschijnlijk in de komende maand worden geformaliseerd.

nii