Minister Rabin Parmessar van LVV voert onderhoud met  Leiding Douane

18 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 18 september 2019 – Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een spoed onderhoud gehad met de leiding van de Douane over onduidelijkheden rond de exporten van rijstexporteurs. Het gesprek welke met medewerking van zijn collega-minister Hoefdraad van Financiën is gevoerd op 16 september 2019, vond plaatst op het hoofdkantoor van de Douane te nieuwe haven. De minister bracht

dank uit aan de minister van Financiën en de leiding van de Douane voor de goede samenwerking en dat zij in korte tijd bereid gevonden is om dit gesprek te willen voeren.

Het ministerie is door de rijstsector benaderd vanwege de gerezen perikelen. Daar zij de sector maximaal ondersteuning biedt heeft zij geen keus dan het voortouw te nemen en op het hoogste niveau aandacht te vragen en van gedachte te wisselen over hoe deze onduidelijkheden weg te maken.

Enkele van de aangehaalde punten zijn:

– Verruiming van de tijd van stuffen: Dat de rijst in containers op de haven in Nickerie alleen geladen kunnen worden tussen 08:00 ‘s morgens en 12:00 ‘s middags, deze regels is volgens de exporteurs niet werkbaar en vroegen zij verruiming van de tijd. Als oplossing voor dit vraagstuk is gekozen om de tijd te verruimen van 07:00 uur des morgens tot en met 18:00 uur des avonds.

– Bij het transporteren van de containers is er een regel dat deze voertuigen in principe ‘s avonds niet mogen rijden, echter is hiervoor als oplossingspunt aangedragen dat deze via een goed controlesysteem wel toestemming kunnen verkrijgen. Voorgesteld wordt om in de tweede fase voor de transparantie, het Global positioning system (GPS) in te zetten.

– Voor wat betreft de uitvoertafel zijn er ook afspraken dat de stukken voor 12:00 uur moeten worden ingediend. In afzonderlijke gevallen mag contact worden opgenomen met de desbetreffende functionaris voor medewerking. Verantwoordelijkheidsverklaring – als die door middel van een machtiging aan derden kan worden getekend, is ook toestemming verleend.

– De bewakingskosten komen te vervallen en er is toestemming verleend dat de containers na verzegeling, met toestemming van de Douane, op locatie mogen blijven. De leiding van de dienst deelt mee dat, als alles goed zit, zij in december 2019 zullen beschikken over een eigen containerscan. Hierdoor kan de dienstverlening naar de ondernemers vanuit de haven zelf worden verleend.

Ten aanzien van het betalen van ambtenaren buiten de regels om, vroeg minister Parmessar om hem daarin omstandig te informeren en de zaak te rapporteren. De onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, de opdracht gehad alle inspecteurs te vervangen, die zich na onderzoek hieraan schuldig hebben gemaakt. Bij de betaling van de Douane-ambtenaren blijkt echter dat het om een vergoeding gaat die gegeven wordt als men gebruikt maakt van hun eigen vervoer, ten gunstig van de rijstexporteurs. De partijen waren unaniem eens dat dit onderhoud enige verduidelijking heeft gebracht in de onduidelijkheden die bestonden.

De minister werd vergezeld door zijn Beleidsadviseur Arthur Zalmijn en de onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin. Vanuit de leiding van de Douane zaten aan Inspecteur August van Lobbrecht, Narain en Ruth Coutinho. Vanuit de staf; Chef Visitatie Nickerie Van Gennip, Chef groot Paramaribo Kuhn, Chef Visitatie Nieuwe Haven Simons, Hoofd PMO Harlequin. Aanwezig waren uit de Rijstsector: de vertegenwoordigers van de Vereniging van Rijst Exporteurs (VRE)

Rabin Soechit, namens Manglie rijstbedrijf Bhaagwatpersad Ramadin van Rijstbedrijf Ramadhin en NV Dewtrim, tevens voorzitter van de vereniging verwerkers rijst exporteurs (VVER) Kromotono vertegenwoorder van Rijstbedrijf Inidia en Jaggertnath Jagdes, vertegenwoordiger van Rijstbedrijf JaggerRijst.

– Landbouw Veeteelt en Visserij-