Ministerie LVV ontvangt schenking uit private sector

14 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 14 september 2019 – Het bedrijf Petro Orchid N.V. heeft tientallen bladbemesting en een aantal dozen met zaadjes van vijf verschillende soorten groenten geschonken aan het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).  De onderdirecteur Ashween Ramdin van Landbouw mocht namens minister Rabin Parmessar op 12 september 2019 de goederen in ontvangst nemen.

OD Ramdin geeft aan dat de schenking goed aansluit op de landelijke aanmaak van plantmateriaal van het ministerie, welke reeds enkele weken gaande is. De bladbemesting en groentezaden zullen aan de verschillende ressortkantoren, de proeftuinen en kwekerijen worden aangeboden ter verhoging van de productie van het plantmateriaal.
De bewindsman heeft onlangs bij zijn veldbezoek het personeel aangespoord om meer te gaan produceren. Zijn visie is erop gericht om samen te werken met alle actoren binnen de agrarische sector. De bijdrage van de private sector is ook van eminent belang bij de ontwikkeling van deze sector.

De werkwijze van de minister heeft er mede voor gezorgd, dat ondernemers zich geroepen voelen om een bijdrage te leveren. De minister zegt blij te zijn dat Surinamers en in deze de ondernemers hun rol en plaats begrijpen, wanneer het gaat om de ontwikkeling van het land en de totale agrarische sector.

-NII-