Regering onderneemt snelle actie bij dambreuk Weg naar Zee

30 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 september 2019 – Een dambreuk is geconstateerd in een van de waterkerende dammen te Weg naar Zee. Dit vond zondag 29 september 2019 plaats rond zes uur in de avond.

Door de breuk is er zeewater terecht gekomen op de landbouwgebieden in de omgeving van de Brantimakka weg. Vanaf half zeven is de situatie op locatie gemonitored. De minister van Openbare Werken,Transport en Communicatie, Vijay Chotkan is ter plaatse geweest voor orientatie. Na overleg met de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Rabindre Parmessar,is besloten om de sluis te openen ter afvloeiing van het overtollig water. Inmiddels is Surzwam gevraagd om per direct zwaar materieel beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden. Door de hoge waterstand zal er naar verwachting morgenvroeg begonnen kunnen worden met het werk.

Na eerste inspectie lijkt de breuk ontstaan te zijn door particuliere werkzaamheden in de directe omgeving van de dam, waarbij onder andere mangroves zijn verwijderd. De regering laat weten dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan en werkt aan normalisatie van de situatie.

– Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie-