Regering voert gesprek met FIBOS

27 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 27 september 2019 – De regering onder leiding van president Desiré Bouterse heeft een gesprek gehad met een delegatie van de Federatie

Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) over ouderbijdragen van leerlingen op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs op juniorenniveau. Dit vond plaats op woensdag 25 september jl.

De regering heeft in dat gesprek de FIBOS meegedeeld dat zij, de regering, op haar besluit blijft dat er geen ouderbijdragen door ouders van leerlingen van het basisonderwijs en van het voortgezet onderwijs op juniorenniveau moeten worden betaald. De regering heeft de FIBOS dan ook dringend gevraagd om het voornemen voor heffing van ouderbijdragen niet uit te voeren. De regering heeft de FIBOS toegezegd dat zij bereid is de vastgestelde ouderbijdragen op te nemen in de subsidie van de FIBOS-scholen.

Overeen is gekomen dat het totale bedrag van de ouderbijdragen om administratieve redenen in twee termijnen aan de FIBOS zal worden uitgekeerd. De eerste termijn zal uiterlijk 1 oktober 2019 zijn overgemaakt aan de FIBOS. Voor het bepalen van de hoogte van het bedrag van deze eerste termijn zal worden uitgegaan van de leerlingenstand van 15 oktober van het schooljaar 2018 – 20219. De FIBOS zal deze gegevens op 26 september 2019, aan de minister van Financiën doen toekomen.

Het totale bedrag van de tweede termijn van de ouderbijdragen zal in de tweede helft van januari 2020 aan FIBOS worden uitgekeerd. De vaststelling van dat bedrag zal op basis van de leerlingenstand van 15 oktober 2019 geschieden. De FIBOS zal deze gegevens uiterlijk in eerste week van november 2019 aan de minister van Financiën aanbieden.

Geconstateerde verschillen in het leerlingenbestand tussen de 15 oktober-telling van het schooljaar 2018 en de telling van het schooljaar 2019-2020 zullen in het uit te keren bedrag voor de tweede termijn worden verrekend.

De FIBOS heeft toegezegd dat zij de ouders die de bijdrage hebben betaald, het betaalde bedrag zal terugbetalen.

-NII-