Registratie collegejaar 1 en 2 HBO B&O opleiding succesvol

12 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 september 2019 – Het ministerie van Binnenlandse Zaken is vorig jaar november 2018 gestart met een nieuwe opleiding, de Hogere Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O). Het eerste collegejaar, Cohort 1, is gestart met 60 studenten. In studiejaar 2019- 2020 gaat Cohort 2 in Paramaribo van start en in Nickerie start cohort 1, zegt Kavita Gangadin, hoofd van de afdeling Vorming en Opleiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gangadin zegt dat de registratie reeds heeft plaatsgevonden in zowel Nickerie als Paramaribo. “Hierna zal er een instaptoets plaatsvinden en de studenten die zijn geselecteerd door de selectiecommissie, zullen worden opgeroepen om zich in te schrijven op een nader te bepalen datum. Met de start van de HBO B&O in Nickerie wordt er aan een dringende behoefte voldaan. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zegt zich met zijn team tot het uiterste in te spannen om in deze leemte te voorzien.

De HBO B&O levert professionals af op bachelor niveau die kunnen omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken, beleid kunnen maken en leiding kunnen geven in de (semi) publieke sector. “De opleiding duurt vier jaar en elk collegejaar bestaat uit twee semesters, waarbij elk semester een onderwerp omvat. De onderwerpen over de hele opleiding zijn Bestuurkunde Basics, Planning, Monitoring en Begroting, Beleid en Ontwikkeling, Projectmanagement, Overheidsmanagement en Leiderschap, Strategie en Verandermanagement, Minoren en Afstuderen”.

Om toegelaten te worden tot de HBO B&O moet de ambtenaar tenminste beschikken over een Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (VAAO) diploma of een afgeronde middelbare schoolopleiding.

-Ministerie van Binnenlandse Zaken-