Stichting Kibii laat weten dat het Moengo Festival 2019 niet door gaat in St. Laurent

18 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 18 september 2019 – Stichting Kibii wil u hierbij meedelen dat is besloten het Moengo Festival 2019 niet te laten doorgaan in St.Laurent in Frans-Guyana.

Na de persconferenties van 9 en 10 september jl. waarin St. Kibii heeft gemotiveerd waarom wij het Moengo Festival dit jaar niet in Moengo organiseren maar alleen in St.Laurent, ontvingen wij veel reacties, vooral vanuit onze eigen gemeenschap in Moengo en Marowijne, waarvoor wij eenieder bedanken.

St. Kibii wil benadrukken dat wij onze projecten samendoen, met en voor de gemeenschap. Nimmer hebben wij met de planning van het festival van dit jaar onze rug willen keren naar onze eigen gemeenschap. Wij weten en erkennen hoe belangrijk het festival is voor Moengo en omgeving, het is meer dan een feestje waar jaarlijks naar uitgekeken wordt. Juist de economische en sociale waarden van het festival staan hoog in onze prioriteiten.

Het festival is een culturele aangelegenheid. Helaas is de afgelopen tijd gebleken dat onze werkzaamheden en locatie in een politieke sfeer terecht zijn gekomen. De politieke discussies die momenteel worden gevoerd, hebben geleid tot een verdeeldheid die niet ten goede komt aan de kern van het werk van onze organisatie: Marowijne verder ontwikkelen en internationaal op de kaart zetten door middel van kunst en cultuur.

Wij zullen ons dit jaar terugtrekken en met de gemeenschap in gesprek blijven over de voortzetting van het werk en de projecten van Stichting Kibii. Het Moengo Festival zal groter en sterker plaatsvinden; het moment waarop is nader te bepalen.

Nogmaals onze dank aan de gemeenschap en de mensen die in St. Kibii geloven.

Wij gaan door.

-Marcel Pinas-