Suriname betuigt medeleven aan Bahama’s

6 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 6 September 2019 –Suriname zal zich als grote broer opstellen naar de Bahama’s, die recentelijk is getroffen door orkaan Dorian. Vanaf het moment dat bekend was dat orkaan Dorian langs landen in de regio zou woeden, is door het ministerie van Buitenlandse Zaken continu naar nieuwe informatie gevraagd.

De storm Dorian heeft het eiland Bahama’s zwaar toegeslagen, waarbij er doden en gewonden te betreuren zijn. Intussen heeft Suriname, via diverse kanalen het medeleven aan de getroffenen in de Bahama’s betuigd. Daarnaast is vanuit Surinaamse zijde ook bestudeerd op welke manieren het beste hulp geboden kan worden.

Volgens minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken is water het belangrijkste waarmee geholpen kan worden. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid bekeken om financieel te ondersteunen. Vanuit CDEMA, the Caribbean Disaster Emergency Management Agency, is via het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) het verzoek gedaan om een deskundige af te vaardigen die gaat helpen de raffinaderij in de Bahama’s weer op poten te krijgen. Door CDEMA is ook een lijst geproduceerd welke assistentie de Bahama’s nodig heeft voor de wederopbouw van het eiland.

Verder geeft de minister aan dat dit alles het gevolg is van de heersende klimaatsverandering en dat wij ons ervan bewust zijn dat wij ook kwetsbaar zijn. Door onderling samen te werken, kunnen wij enigszins het hoofd bieden aan de gevolgen van deze natuurrampen.

-NII-