Suriname voorstander regionale Diaspora-conferentie met India

28 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 28 september 2019 – In het kader van het bevorderen en versterken van intermenselijk contact, is Suriname voorstander van een regionale Diaspora-conferentie waarin India het voortouw moet nemen. Dit liet vicepresident Michael Ashwin Adhin vandaag weten in zijn toespraak tot de Indiase premier

Naarendra Modi tijdens de India-Caricom top in New York. Tijdens deze high level meeting voerde Moodi gesprekken met presidenten en regeringsvertegenwoordigers van Caribische landen. Ons land zou bereid zijn om het stuk van de Diaspora-conferentie verder te bespreken en de bijeenkomst in de nabije toekomst te huisvesten.

Vicepresident Adhin prees verder de Indiase regering voor haar bereidheid om de betrekkingen met de Caricom te verdiepen, door op regelmatige basis de Caricom-India gemengde commissie bijeen te roepen. De vicepresident sprak namens president Desiré Bouterse zijn waardering uit voor deze ontmoeting op hoog niveau met de Caricom collega’s, om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. De vicepresident zei dat de verschillende samenwerkingen die India met Suriname heeft ervan getuigen dat India een toegewijde partner in ontwikkeling is.

De vicepresident loofde de samenwerkingsprojecten die India en Suriname momenteel uitvoeren. Hij noemde hierbij de ontvangen technische bijstand en financiële ondersteuning, door middel van subsidies en creditlines tot meer dan 50 miljoen US-dollar. Adhin memoreerde ook de gisteren getekende kredietovereenkomst van 11,13 miljoen US-dollar ter modernisering van de Melkcentrale.

Volgens de vicepresident heeft de International Solar Alliance van de Indiase regering Suriname in staat gesteld om elektriciteit te leveren aan 50 afgelegen dorpen in het binnenland. De bewindsman noemde ook het project Waka Pasi, dat met Indiase financiering is uitgevoerd door het Bureau van de First Lady. Dit project is gericht op de economische versterking van voornamelijk inheemse vrouwen, terwijl banen worden gecreëerd en de toeristische sector ondersteund.

De vicepresident memoreerde het succesvolle staatsbezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind in juni 2018 aan Suriname. In dit kader werden er 7 overeenkomsten en MoU’s getekend om de samenwerking op het gebied van zonne-energie, landbouw, archieven, technologie, onderwijs en cultuur te versterken. Volgens hem was het de eerste keer dat een Indiase president op internationale yogadag, yoga buiten India beoefende en ook de eerste keer dat dit geschiedde met een ander staatshoofd. “Dit alles, premier, getuigt dat India een toegewijde partner is in ontwikkeling”, aldus de vicepresident. Hij zei dat Suriname daarom uitkijkt naar de 7e bijeenkomst van de gezamenlijke ministeriële commissie, die volgens plan in India zal plaatsvinden.

De Surinaamse bewindsman benadrukte dat ons land zal blijven samenwerken met India, waardoor het multilateralisme wordt versterkt. Suriname heeft alzo India’s kandidatuur voor een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor de periode 2021-2022 in positieve overweging.

-NII-