Voorlopige Ter inzagelegging in volle gang

20 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 20 september 2019 – In aanloop naar de komende Algemene Vrije en Geheime verkiezingen van mei 2020, is het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het actualiseren van de verkiezingsadministratie. De Voorlopige Ter inzagelegging (VTIL) is tot en met 30 september 2019 opengesteld voor kiesgerechtigden.

Personen die per 1 september 2019 ID-gerechtigd zijn, de 16-jarigen die voor het eerst hun identiteitskaart mogen maken, kunnen ook gebruik maken van de VTIL om hun gegevens te controleren. Bij de VTIL kunnen kiesgerechtigden nagaan of zij op de kiezerslijst voorkomen en of namen en andere persoonsgegevens, waaronder geboortedatum correct zijn vermeld in het systeem. De burger kan ook controleren of het juiste woonadres is aangegeven. Ontdekken burgers dat hun persoonsgegevens niet correct zijn vermeld, dan zijn er mutatieformulieren beschikbaar die zij kunnen indienen om deze persoonsgegevens actueel te maken.

Mike Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep kiezerslijsten, geeft aan dat de VTIL tot nog toe vrij rustig verloopt. Voor het raadplegen van de kiezerslijsten kunnen burgers dagelijks terecht bij alle Bureaus voor Burgerzaken of bij één van de mobiele units, welke landelijk verspreid zijn opgezet. Het is ook mogelijk voor de burgers om de persoonsgegevens te controleren op de website van het CBB.

Ook wist de coördinator ons te informeren dat er bij de VTIL thans ook de mogelijkheid bestaat om een eventuele verhuizing aan te geven, waarbij de ambtenaar van het CBB gemachtigd wordt om de aangifte van verhuizing voor de burger te doen, welke de burger heel veel tijd en moeite bespaart.

Met de VTIL komt Biza de kiesgerechtigden tegemoet. Het is met het oog op de verkiezingen in mei 2020 van belang dat alle gegevens van de kiesgerechtigden correct vermeld staan op de kiezerslijsten, om zo een vlotte stembusgang te garanderen. Dit zorgt voor een actuele burgeradministratie die op zijn beurt zorgt voor vergemakkelijking van de dienstverlening naar burgers toe, vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken.

– ministerie van Binnenlandse Zaken-