Waterbeheersing hoofddoel rehabilitatie Saramaccakanaal

29 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 29 september 2019 – Waterbeheersing is het voornaamste doel van het project “Saramacca Canal Rehabilitation System”. Dat zegt Satish Mohan onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C). Hij sprak op woensdag 25 september in hotel Ramada waar er een uiteenzetting werd gegeven van het belang van dit project.
Om overstromingsrisico’s te verminderen, zal het Saramacca Canal System Rehabilitation Project de kritieke drainage-infrastructuur in het Saramacca-kanaal verbeteren om water beter af te voeren. Mohan: “Alle andere zaken zijn bijkomstigheden die we ook meenemen zoals de scheepsvaart en de irrigatie, maar primair is het voor ontwatering.” Mohan als trekker van de Implementatie Unit, tevens projectcoördinator is legt uit dat de mainfocus is om de drainage van ongeveer 190km2 van het gebied dat afwatert op het Saramaccakanaal, in orde te krijgen.
Het project bestaat uit vier componenten. Een van de twee hoofdcomponenten betreft het Herprofileren van het Saramaccakanaal over de volle lengte, inclusief alle zijkanalen die zover als mogelijk bevaarbaar zijn. Het gaat om 48 zijkanalen. Hieronder valt ook de rehabilitatie van alle sluizen en schutkolken aan weerszijden, zodat die weer kunnen worden gebruikt. Het tweede grote component is het updaten van de Masterplanstudy inclusief desingn standards, waarin alle groen wordt meegenomen. Dit stuk was in de vorige studie niet helemaal uitgewerkt. In deze gaat het dan niet alleen om het gebied van 190km2 dat op het kanaal aansluit, maar om heel Paramaribo, Wanica en een groot deel van Saramacca. Een ander component is dat van noodhulp ingeval er zich in het gebied een calamiteit mag voordoen. Het vierde component betreft de uitvoering van het project zelf, namelijk Implementation and Project Management.
Mohan legde uit dat het Sarammacakanaal een belangrijke watergang is tussen Uitkijk en Beekhuizen. Het traject dat wij nu kennen is in de jaren zestig aangelegd. Het laatste gedeelte dat vroeger anders liep draagt daarom de naam “Doorsteek”. Het kanaal is ongeveer 25 km lang en heeft een gemiddelde breedte van 50m. De infrastructuur behelst sluizen, waarvan 4 op Uitkijk en 5 op Beekhuizen. Verder schutkolken, één op Beekhuizen en Uitkijk. Intussen zijn er al 8 bruggen over het kanaal gebouwd.
Delen van het kanaal worden ook gebruikt voor landbouwdoeleinden en watertransport van vooral hout en granulairmateriaal zoals steenslag en zand. In mindere mate wordt het kanaal gebruikt voor vissen, zwemmen en huishoudelijke activiteiten.
Het “Saramacca Canal Rehabilitation System” project begon al in 2014 met een eerste meeting op het ministerie van Financiën waarbij de Wereldbank aanwezig was. In 2015 werd per schrijven ondersteuning van de Wereldbank gevraagd. Vanaf 2015 tot 2017 zijn de voorstudies die nodig waren voor de projectimplementatie gedaan. Het betrof de Flood Risk Management Study en de Environmental Impact Study. Van 2015 tot 2018 werden alle documenten die nodig waren voor de lening in orde gemaakt, waarna op 11 april 2019 de leningsovereenkomst werd getekend. De lening is vanaf juli van dit jaar actief, hetgeen betekent dat er reeds hieruit kan worden gefinancierd.

-NII-