Beheersing of uitroeiing Carambola-fruitvlieg van eminent belang voor fruitsector

31 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 31 oktober 2019 – De Carambola-fruitvlieg is volop aanwezig in het district Saramacca, ressort Dirkshoop. Dit wijzen voorlopige resultaten van gedane proeven met fruitvliegvallen uit. Een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bestaande uit landbouwvoorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van afdeling Plantenbescherming, heeft op maandag 28 oktober 2019 in de LVV- proeftuinen te Dirkshoop recentelijk geplaatste fruitvliegvallen geledigd. Aan de hand van de gevangen fruitvliegen bleek duidelijk de aanwezigheid van grote aantallen van deze insecten. Het gedane onderzoek is onderdeel van de 8-daagse training “Eradiceren en beheersing van de Carambola-Fruitvlieg”, waarbij de groep LVV-ers getraind zijn in het verantwoord bestrijden van deze vernietigende fruitvliegsoort. De training wordt verzorgd door een 8-man tellende delegatie vanuit Brazilië.

De Carambola-fruitvlieg vormt een desastreuze plaag binnen de fruitsector. Het veroorzaakt samen met andere fruitvliegensoorten directe schade aan enkele fruitsoorten wat leidt tot verminderde productie en vruchtkwaliteit. Deze plaag bereikte enkele jaren terug een dusdanige hoogte dat ons land in 2014 een bilaterale overeenkomst ondertekende met Brazilië ter ondersteuning van acties, teneinde de Carambola-fruitvlieg te bestrijden en uit te roeien. De training die momenteel verzorgd wordt door de technische experts vanuit Brazilië, is de derde activiteit binnen dit bilateraal project.

LVV- minister Rabin Parmessar is ingenomen met de technische ondersteuning en training van de Braziliaanse missie. Het is volgens de bewindsman van groot belang de agrarische sector tot bloei te brengen en daarbij horen stoornissen als de Carambola-fruitvlieg er niet bij. De uitroeiing en bestrijding van de fruitvlieg is belangrijk voor de fruitproductie en export van fruit uit Suriname. Hij roept de totale samenleving op mee te helpen in het bestrijden van de fruitvlieg teneinde deze volledig te beheersen of uit te roeien.

-Ministerie van Landbouw, veeteelt en Visserij-