Communicatiestrategieƫn bewustwordingscampagne gevaren POPs in voorbereiding

26 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 26 oktober 2019 – In het kader van een regionaal Persistent Organic Pollutants (POPs) project in Suriname hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een project-werkgroep bijeenkomst bijgewoond, in het gebouw van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Tijdens deze meeting is de focus gelegd op de bewustwording van de gevaren van de POPs, voor alle levende organismen, die in goederen waarmee de mens dagelijks bezig is, zijn verwerkt.
Dit regionaal project dat is gefinancierd door de Global Environmental Facility (GEF), die door de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) wordt geĆÆmplementeerd in acht Caribische landen en door het Basel Convention Regional Centre-Caribbean, (BCRC-Caribbean) wordt uitgevoerd. Onder leiding van voorzitter Victoria Pinas van het AdeKUS is deze 7e werkgroep meeting gehouden, waarbij ook vertegenwoordigers van het Kabinet van de President (Coƶrdinatie Milieu), de ministeries van LVV, Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC) en van Volksgezondheid, AdeKUS en het National Institute for Environment and Development Suriname (NIMOS) aanwezig waren. Deze werkgroep is geĆÆnstalleerd om de bewustwording van de gevaren van POPs bij de gemeenschap te vergroten, om zo de gestelde prioriteiten in het, door het BCRC-Caribbean, recent goedgekeurde Nationaal Implementatie Plan (NIP) 2019 van Suriname, te realiseren.
Het bovengenoemd regionaal project vloeit voort uit de Stockholm Conventie waar Suriname zich aan heeft gecommitteerd. Het doel van de Stockholm Conventie is om de POPs, die verwerkt zijn in onder anderen pesticiden, industriĆ«le chemicaliĆ«n en UPOPā€™s (Unintedend Persistent Organic Pollutants die vrijkomen tijdens processen van open verbranding, waarbij er giftige stoffen worden geproduceerd, wereldwijd te verbannen. Het BCRC-Caribbean moet ervoor zorgdragen dat de Stockholm Conventie wordt geĆÆmplementeerd in de acht landen, waaronder Suriname.
Voor het ministerie van LVV is POPs niet onbekend. Zij was nauw betrokken geweest in een eerder project dat zich bezighield met het opruimen van POPs in bestrijdingsmiddelen en zal ook haar bijdrage leveren in de implementatie van de Stockholm Conventie. ā€˜Samenwerking is van eminent belang om Suriname sterk en gezond te makenā€™, aldus minister Rabin Parmessar.
De project werkgroep zal de discussiepunten verder uitwerken om te komen met een actieplan om de bewustwordingscampagne op te voeren. –
-MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ-