Districtscommissaris Remi Tarnadi vraagt begrip weggebruikers

31 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 31 oktober 2019 – Districtscommissaris Remi Tarnadi vraagt aan weggebruikers begrip voor de werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd op de J. S. Kraagweg in het district Coronie. De werkzaamheden maken deel uit van het rehabilitatieproject Jenny-Henar en worden uitgevoerd door de Baitali Group. De burgervader doet in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) een beroep op vooral automobilisten om hun medewerking te verlenen en zich aan de aangegeven aanwijzingen te houden. Op het weggedeelte waar momenteel gewerkt wordt, hebben zich in de afgelopen periode ruim tien verkeersongevallen voorgedaan inclusief vier incidenten waarbij een auto over de kop is geslagen. Bij een geval moest zelf een werknemer het ontgelden, terwijl hij op dat moment bezig was met een vlag het verkeer in goede banen te rijden.

Volgens de districtscommissaris liggen onvoorzichtigheid en onverschilligheid van de weggebruikers hieraan ten grondslag. Hij zegt dat die de wenken van de werknemers negeren, terwijl Baitali constant bezig is het werk te monitoren en al het nodige doet om de veiligheid te waarborgen, dit door waarschuwings- en verkeersborden te plaatsen. “Maar toch…het resultaat ligt daar”, aldus de burgervader doelende op het aantal verkeersongevallen.

Hij zegt dat ook de waarschuwingsborden in de praktijk niet mogen baten. Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) kijkt thans uit naar meer of andere voorzieningen. Gedacht wordt aan het plaatsen van drempels, zodat weggebruikers hun snelheid kunnen verminderen. De aannemer zelf had ook knipperlichten op de weg geplaatst, maar deze functioneren niet meer doordat de accu’s steeds weer werden ontvreemd. Tarnadi: “Dus we gaan het nu moeten hebben van de borden en reflecterende materialen die zijn geplaatst.” De burgervader zegt dat het commissariaat constant in overleg is met de aannemer en het ministerie omtrent de veiligheid op de weg. Er zijn concrete afspraken gemaakt en de burgervader constateert dat deze kwestie serieus wordt aangepakt. Hij denk hard op na of de werkzaamheden zodanig kunnen worden uitgevoerd dat de weggebruikers niet over een al te lange afstand over het grind rijden

Volgens districtscommissaris Tarnadi zal men bij zulke projecten altijd ongerief ervaren, “maar het zal veel begrip en medewerking van de weggebruikers vergen”. Hij wijst erop dat de weg eerder al smal was en doordat de werkruimte nu ook beperkt is, dient alle voorzichtigheid in acht te worden genomen. Een veel gehoorde klacht is dat vooral autoruiten door steentjes kapot gaan, maar volgens de districtscommissaris komt dit doordat tegenliggers met hoge snelheid langsrijden. Ook in deze wijst hij op het rijgedrag. Volgens Tarnadi doet de politie haar best, maar kan zij ook niet 1×24 uur op de weg zijn. Vooral in het weekend en dagen waarop er niet gewerkt wordt, zijn weggebruikers aangewezen op de verkeers- en waarschuwingsborden.

Voor de rehabilitatiewerkzaamheden zijn twee jaren uitgetrokken. Het traject wordt in fases uitgevoerd. Momenteel bevindt de aannemer zich in fase 1B in Coronie.

-NII-