Herdenking internationale dag van de Geweldloosheid

4 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0


Vrijdag 4 oktober 2019 – De geboortedag van Mahatma Ghandi, 2 oktober, werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede en Geweldloosheid. Daardoor wordt deze dag sinds 2017 steeds weer gememoreerd en dit jaar wordt de 150ste geboortedag van Mahadma Gandhi herdacht.
Met het geweldloos verzet tegen de koloniale overheersers heeft Mahatma Ghandi een belangrijke bijdrage geleverd aan de onafhankelijkheid van India.
In het licht van deze dag werd door de ambassade van India in Suriname een herdenkingsevenement gehouden middels kranslegging bij het Mahatma Gandhi Standbeeld aan de Heiligenweg hoek Knuffelsgracht. Als eregast was First Lady Ingrid Bouterse-Waldring aanwezig alsmede diverse ministers en andere genodigden. De ambassade van India heeft in het kader van deze dag aan de diverse ministers een speciale postzegel overhandigd.
Minister Yldiz Polack-Beighle van Buitenlandse Zaken, heeft in haar toespraak stilgestaan bij de verdiensten van Mahatma Ghandi en daarbij benadrukt dat we niet slechts moeten proberen deze nobele doelen na te streven, maar ook zelf een Mahatma Ghandi te zijn in onze omgeving.
Suriname en India hebben een historische band die 43 jaar geleden werd geformaliseerd middels het aangaan van diplomatieke betrekkingen. In de loop der jaren is de relatie verder geïntensiveerd, met als hoogtepunten diverse bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders aan Suriname en India. De samenwerking behelst onder andere de volgende gebieden zoals landbouw, energie, onderwijs en trainingen, sociale projecten, evenals technische samenwerking en inspanningen inzake multilaterale aangelegenheden.
-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-