Inspectie vaar- en vistuigen te Saramacca en Nickerie

24 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 24 oktober 2019 – Het onder directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is reeds geruime tijd bezig met de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020. Van 22 tot en met 25 oktober 2019 zullen er inspectiewerkzaamheden plaatsvinden in de districten Saramacca en Nickerie, voor de groep vaartuigen op de lijst van de Binnenwaterenvisserij (BV).
Van de 65 geregistreerde boten waren 49 aanwezig voor de keuring op 22 oktober 2019. De resterende 16 vaartuigen worden op 25 oktober 2019 geïnspecteerd door het onder directoraat Visserij. De jaarlijkse inspectie verloopt anders dan voorheen. De vergunninghouder dient op een door het onder directoraat Visserij vastgestelde datum alle onder zijn beheer zijnde vissersvaartuigen per visserijcategorie compleet met vistuig aan te bieden voor de inspecties. Zij worden vooraf, schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld hiervan. Deze werkwijze van inspecteren is in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid. Volgens Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie van het onder directoraat Visserij, was de opkomst goed. “De aangekondigde ordening van de visserijsector brengt de vissers in beweging en worden de vissers bewust van de vereisten waaraan zij moeten voldoen”, aldus Amritpersad. De lokale vissers hebben klachten met betrekking tot illegale fuikstanden gedeponeerd bij het onder directoraat. Er zal samen met de politie en andere instanties gekeken worden hoe dit aan te pakken.
LVV-minister Rabin Parmessar streeft naar het waarborgen van een duurzame visserijsector. Daarom wordt een vergunning niet verlengd, indien de voorwaarden en andere wettelijke regelingen aangehaald in de vergunning niet worden nageleefd. Dit, om ervoor te zorgen dat de visserijsector toekomstbestendig is, zowel in ecologisch als economisch opzicht.
– Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-