Inspectie vis- en vaartuigen in Saramacca en Nickerie afgesloten

29 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 29 oktober 2019 – De afdeling monitoring & inspectie van het Onderdirectoraat Visserij van het ministerie van LVV, heeft de inspectie van vis- en vaartuigen voor verlenging van vergunningen voor het jaar 2020, afgesloten. Van 22 tot en met 25 oktober zijn er inspectiewerkzaamheden verricht in de districten Saramacca en Nickerie, voor de vaartuigen op de lijst van de Binnenwaterenvisserij.

Van de 148 boothouders die zijn opgeroepen in bovengenoemde districten, hebben 134 hun vis – en vaartuig aangeboden voor inspectie.

Volgens Parveen Amritpersad, waarnemend hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie van het Onderdirectoraat Visserij, is de opkomst goed te noemen. “De aangekondigde ordening van de visserijsector brengt de vissers in beweging en hierdoor worden de vissers bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid”, aldus Amritpersad.

In tegenstelling tot voorgaande inspecties verloopt deze heel anders. De vissersvaartuigen worden per visserijcategorie compleet met vistuig verwacht voor de inspecties. Met de vergunninghouders zijn afspraken gemaakt wanneer ter inspectie langs te lopen. Deze afspraken zijn zowel schriftelijk als telefonisch doorgespeeld aan de belanghebbende. Deze werkwijze van inspecteren is in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid.

LVV-minister Rabin Parmessar geeft aan dat hij goed op weg is naar waarborging van een duurzame visserijsector. Het beleid van het ministerie is erop gericht, om een optimale en duurzame exploitatie te hebben van de Surinaamse visrijkdommen.

De visinspecteurs zetten zich enorm in en vervullen een hele belangrijke rol bij de ordening van de visserijsector. Per 1 november ondergaat de groep vaartuigen behorende tot de categorie Surinaamse kustvaartuigen, een inspectie.

-STVS/NII-