Jongeren in Opa Doelie krijgen info over SDG’s

11 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 11 oktober 2019 – De SDG-werkgroep van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft dertig jongeren, die worden opgevangen en begeleid in het doorgaans Centrum Opa Doeli, geïnformeerd over de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Bijna dertig jongens woonden de informatiesessie op woensdag 9 oktober bij in de mediatheek van Opa Doeli.

De werkgroep bezoekt diverse plekken binnen de samenleving, om de SDG-boodschap zoveel mogelijk te delen. Dat is onderdeel van het project Technical Assistant to the Ministry of Regional Development. Het project wordt uitgevoerd met technische en financiële ondersteuning van de UNDP.

Tijdens de sessie is gebleken dat de jongen al enige informatie hadden over de SDG’s. Abili heeft ze in een presentatie uitgelegd dat al hun persoonlijke doelen terugvallen in de 17 SDG’s. Ook benadrukte hij dat zij moeten bijdragen aan het behalen van deze doelen.

De coördinator zei verder dat de werkgroep zoveel als mogelijk invulling probeert te geven aan de slogan van het project, ‘Leaving no one behind’ (niemand wordt achter gelaten). Hij haalt aan dat bepaalde groepen binnen de samenleving vaak genoeg vergeten worden. Maar volgens Abili is iedereen heel belangrijk om de gestelde doelen te halen.

De coördinator zegt dat de informatiesessies bedoeld zijn om de gemeenschap bewust te maken over de SDG’s en die te ondersteunen om ook duurzame acties te ondernemen. De SDG-werkgroep van het ministerie hoopt op termijn samen met de leiding van Opa Doelie een duurzaam project uit te voeren voor de jongeren in het doorgaanshuis.

-Ministerie van Regionale Ontwikkeling-