JusPol traint medewerkers in Zakelijk brief schrijven

21 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 21 oktober 2019 – Medewerkers van de afdeling Personeelszaken en de Staf van het onder directoraat Algemeen Beheer van het Ministerie van Justitie en Politie worden getraind in Zakelijk brief schrijven. De training is op donderdag 17 oktober 2019 gestart en hieraan participeren 20 kandidaten.
Het doel van deze training is het vergroten van de eigen vaardigheid van de groep in het op papier of digitaal presenteren van eigen gedachten en redeneringen in de context. De onderdirecteur Algemeen Beheer, Shivanand Ramlal, heeft namens de twee directeuren Operationele Dienst en Justitie de opening van de training verricht en daarbij een woord gericht tot de participanten. Hij gaf aan blij te zijn dat de medewerkers hun zwakte kenbaar hebben gemaakt. Hij verwacht daarom dat de effectiviteit van de training te zien zal zijn in de zakelijke brieven die hierna zullen worden geschreven. Hij wenste tot slot de groep een leerrijke en kennis verrijkende periode toe.
“Het personeel van Personeelszaken (PZ) en de stafmedewerkers van Algemeen Beheer (AB) hebben de afdeling Vorming en Opleiding (V&O) benadert en hun behoefte aan een training voor het opvijzelen van hun taal op papier aangegeven. De behoefte van de afdeling is in een project vervat, waarna via de leiding van het ministerie de training is aangevraagd”, zei Martiza Vroom – Sibilo, hoofd van de afdeling Vorming en Opleiding. De leiding heeft het belang van een dergelijke training ingezien en de financiële middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Vroom drukte de groep op het hart om zich in te zetten en actief te participeren aan de training en waar nodig zal de afdeling V&O de docent en de cursisten ondersteunen.
De twintig cursisten gaan onder andere leren hoe zij een zakelijk brief moeten schrijven rekening houdende met Tante Betje stijl. Verder het weglaten van woorden bij samentrekking, eenvoudig en beknopt schrijven, rapporteren, Amerikaanse indeling, verschillende soorten brieven en hun opbouw. Deze training duurt 4 weken en de cursisten zullen aan het eind schriftelijk getoetst worden met als eindresultaat een certificaat. De trainer is Goomti Kanhai-Jaglal.
– Ministerie van Justitie en Politie-