LVV haalt kanalen te Weg naar Zee op

26 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 26 oktober 2019 – Het Sital Singh en het Bloemfontuyn kanaal zijn in opdracht van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), wederom opgehaald. Het ministerie acht het van belang dat deze kanalen op tijd worden opgehaald, zodat hierdoor de productie van de landbouwgewassen in dit gebied kan worden verhoogd. Verder wilt zij als voorzorgsmaatregel voorkomen dat door de harde regenbuien, landbouwgronden in het ressort Kwatta en omgeving onderwater lopen. De aannemer Bociga heeft de opdracht gehad om de kanalen op te halen.
Het geregeld onderhouden van de kanalen in landbouwgebieden en wel landelijk is een der taken van het ministerie van LVV. Bij uitbraak van calamiteiten waar wateroverlast een groot probleem vormt, werkt LVV samen met andere ministeries, om zodoende de samenleving te kunnen dienen.
Minister Rabin Parmessar heeft onderhoud van de waterwegen en de controle op de werkzaamheden als prioriteit gesteld en ziet samen met zijn staf en stakeholders erop toe, dat het geregeld plaatsvindt.
-MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ-