Meulenhof ondersteunt proces conceptwet Grondenrechten

22 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 oktober 2019 – Patricia Meulenhof, gewezen directeur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), thans ter beschikking van de minister van RO, ondersteunt het proces dat is ingezet om te geraken tot het oplossen van de grondenrechtenproblematiek in Suriname. Meulenhof is ook jurist en docent. Minister Dikan had Meulenhof op vrijdag 18 oktober 2019 als topfunctionaris van RO opgeroepen. De ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’ ligt nu ter behandeling bij de Raad van Ministers (RvM). In dat kader is zij door minister Edgar Dikan gevraagd haar bijdrage te leveren, door middel van het becommentariëren van de conceptwet. Het beleid van de regering is erop gericht breed draagvlak te creëren voor de conceptwet.

Hij heeft haar een exemplaar van de conceptwet Grondenrechten overhandigd, zodat zij die kan bestuderen en van commentaar voorzien. De minister benadrukte aan Meulenhof dat zowel de negatieve als positieve bevindingen vanuit diverse invalshoeken op de conceptwet zullen bijdragen aan een breder draagvlak. In het verlengde daarvan kan het leven van de Inheemse en Tribale Volken worden verbeterd. De opdracht aan Meulenhof sluit aan op een herhaalde oproep van de minister dat hij alle krachten en deskundigheid nodig heeft en alle beschikbare energie zal inzetten. Nu de conceptwet publieksgoed is, heeft minister Dikan ook anderen die niet verbonden zijn aan het ministerie uitgenodigd om hun bijdrage te leveren. Meulenhof heeft zich bereid verklaard om samen met het ministerie ervoor te zorgen dat de ingeslagen weg tot succes leidt en dat het grondenrechtenvraagstuk eindelijk wordt opgelost.

Nadat het Traditioneel Gezag van Inheemse en Tribale Volken eind september mandaat hebben gegeven aan het Management Team Grondenrechten (MT), is het concept in raptempo afgerond. Het MT stond gedurende het proces voortdurend in nauw contact met het traditioneel gezag van alle Inheemse en tribale stammen in Suriname. De conceptwet is voor het grootste deel opgebouwd uit de inzichten die ze hebben gegeven tijdens de consultatiemeetings. Ook de bijdragen van organisaties in het binnenland, het bedrijfsleven, politieke partijen en maatschappelijke groepen die met of zonder uitnodiging op de meetings aanwezig waren zijn meegenomen. Bij de overhandiging van de conceptwet door het MT aan de minister van RO hebben de leiders van zowel de Inheemse als Tribale Volken unaniem hun ondersteuning uitgesproken. Ze hebben hun gemeenschappen opgeroepen deze kans aan te grijpen en alles te doen om het concept te opwaarderen tot wet. Ze spraken de hoop uit dat De Nationale Assemblee

ook steun verleent en de wet goedkeurt, omdat elke voorstander van deze wet ook een voorstander zou zijn van het binnenland.

-Ministerie van Regionale Ontwikkeling-