Minister Parmessar en LR Group starten gesprekken over betrekken van particulieren sector

9 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 09 oktober 2019 – Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met het voeren van gesprekken met Joseph Haim Harrosh, director Business Development van LR-Group. Het doel van deze gesprekken is om van gedachten te wisselen over hoe de particulieren sector beter betrokken zal worden in de uitvoering van het project. De meeting werd op 8 oktober gehouden op het ministerie van LVV.

Vanuit de zijde van het ministerie van LVV heeft de minister de zorgpunten besproken. Dit heeft geleid tot een compromis om de zorgpunten op papier vast te stellen zodat deze kunnen worden besproken door de technische staf van LR Group. De meeting werd bijgewoond door verschillende deskundigen van het ministerie en de voorzitter van de vereniging van exporteurs Suriname (VEAPS), Umar Taus. Vanuit de zijde van het ministerie zal een werkgroep zich deze dagen intensief richten op de technische aspecten, zodat de zaken gestroomlijnd kunnen worden.

De bijeenkomst heeft wel duidelijkheid gebracht in wat de rol van het ministerie van LVV zou moeten betekenen, namelijk het niet in de uitvoering zitten van het project en de voordelen welke dit project met zich mee zou moeten brengen voor Suriname en de Surinaamse boeren. Het project moet agrariërs in staat stellen om op een hoger niveau het beroep te beoefenen.

Met deze meeting werd onder meer gestreefd naar een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en de LR – Group, om zo de betrokkenheid van de Surinaamse boeren veilig te stellen.

Zoals eerder vermeld zullen de voorstellen van het ministerie worden vastgelegd voor de LR- Group, waarna deze het zal bespreken met hun technische staf.

De volgende meeting is gepland voor donderdag 10 oktober aanstaande, met de LR- Group, de stakeholders en het ministerie. Beide partijen zijn de mening toegedaan dat het totaal project de verdere ontwikkeling van de agrarische sector ten goede zal komen.

-NII-