Minister Parmessar voert overleg met collega Dikan over mogelijke investering vissector binnenland

11 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 11 oktober 2019 – Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op uitnodiging zijn collega Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en zijn staf ontvangen op zijn ministerie voor een overleg moment. De reden van dit overleg is een mogelijke investering door particulieren in de visserijsector. Er bestaat belangstelling voor de vissoort Tilapia, die voorkomt in het stuwmeer.

Minister Dikan geeft aan dat hij bijzonder veel waarde hecht aan dit afstemmingsmoment, welke plaatsvond op woensdag 9 oktober. Hij gaf aan zijn collega te informeren en om medewerking te vragen, om samen beter richting te geven aan de uitvoering van deze nieuwe uitdaging voor zijn ministerie. Minister Parmessar sprak eveneens zijn waardering uit aan zijn collega voor het feit dat hij in een vroeg stadium LVV heeft bij betrokken. In goed overleg zullen de raakvlakken van beide ministeries worden verduidelijkt en gedegen afstemming te plegen, zodat niet langs elkaar heen wordt gewerkt. Zaterdag aanstaande vertrekt een ministeriële delegatie van RO naar het stuwmeer en is aan de bewindsman gevraagd dat het directoraat Visserij van LVV meereist.

LVV-Minister Rabin Parmessar heeft aangegeven drukdoende te zijn de ordening in de vissector ter hand te nemen, waarbij de actoren zijn bij betrokken. Het ministerie van RO is thans ook in die fase om na te gaan hoe het belang van deze sector in het binnenland het best kan worden behartigd. Partijen hebben elkaar beloofd om in nauw overleg verder samen te zullen werken.

-Ministerie van Regionale Ontwikkeling-