Overleg MT, minister RO en DNA-voorzitter

12 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 12 oktober 2019 – Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT), minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en voorzitter Jennifer Simons van De Nationale Assemblee (DNA) hebben overleg gevoerd over het karakter van de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’. Het wetsontwerp is op 2 oktober 2019 door voorzitter Wensley Misiedjan overhandigd aan minister Dikan. Het concept is nog niet bij DNA. Daardoor kon er dus ook niet inhoudelijk over het ontwerp worden gepraat.

Tijdens de ontmoeting heeft de MT-voorzitter aan de parlementsvoorzitter uitgelegd hoe de conceptwet is opgebouwd en wat de belangrijke aspecten zijn, waarmee er rekening is gehouden. Het ontwerp richt zich hoofdzakelijk op: de wettelijke erkenning van de collectieve rechten van inheemse en tribale volken op hun woon- en leefgebieden; het traditioneel gezag en haar bevoegdheden; de demarcatie en Free Prior Informed Consent (FPIC). FPIC omvat het recht op inspraak van de inheemse en tribale volken op besluitvormingen, die van invloed kunnen zijn op hun woongebieden en hun leefwijzen. Misiedjan heeft Simons ook geïnformeerd dat er ook ontwerpwet tot wijziging of aanvulling van de Grondwet is geproduceerd, onafhankelijk van de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’. Het MT heeft gedurende de afgelopen maanden tal van inzichten meegenomen uit de reeks van consultaties met verschillende doelgroepen.

Simons hoopt dat met de conceptwet, niet alleen de grondenrechten worden gereguleerd, maar dat ook een bijdrage wordt geleverd aan de algemene ontwikkeling van Suriname. Ze kan begrip opbrengen voor de groeiende behoefte in het binnenland aan medezeggenschap in de lokale woon- en leefgebieden. Voor de parlementsvoorzitter blijft het belangrijk dat met de erkenning van de collectieve grondenrechten en traditioneel gezag in het binnenland een grondslag ontstaat, van waaruit kan worden geleerd hoe regionaal bestuur in andere gebieden in Suriname eventueel kan worden gereguleerd. Simons is benieuwd

naar de manier, waarop de conceptwet omspringt met de rechten van derden die allang zijn gevestigd in de bij wet erkende woon- en leefgebieden.

Het MT zal volgende week ook een presentatie houden voor de Raad van Ministers (RvM). De ministers krijgen elk ook een exemplaar van de conceptwet, zodat ook zij de gelegenheid hebben om hun zienswijzen erop los te laten.

-NII-