Suriname en Frans-Guyana wisselen podosiri-kennis uit

22 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 oktober 2019 – Een delegatie van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) is voldaan teruggekeerd uit Frans-Guyana. De delegatie onder leiding van DOAB-directeur Leeroy Jack, heeft van 7 tot en met 12 oktober 2019 geparticipeerd in een podosiri workshop getiteld “Apodon Action”, in Mana (Frans-Guyana). De training was georganiseerd door het Centrum voor Internationale Samenwerking in Landbouwonderzoek voor ontwikkeling (Centre de coopération internationale en recherche Agronomique pour le Développement, CIRAD). In de Surinaamse delegatie zaten naast medewerkers van DOAB, ook podosiri boeren.

Het doel van de workshop was om de podosiri sector te helpen om grondstoffen en lokale kennis te opwaarderen, agro-ecologische werkwijze te ontwikkelen en kwaliteitsmarkten te consolideren, door middel van het samen opbouwen van kennis en uitwisseling tussen de landen van het Guyana schild; Suriname, Frans-Guyana en Brazilië. De focus van dit project ligt op kleine familie boerenbedrijven. Het eerste deel van de workshop was gericht op het management (methoden en technieken) van de podosiri-aanplant. In januari 2020 vindt het tweede deel van deze workshop plaats. Dan zal de focus gericht zijn op de verwerking (kwaliteit en opslag) van de podosiri.

DAOB-directeur Jack kijkt tevreden terug op de deelname van Suriname aan de workshop. De opgedane kennis is een goede aanvulling op de inspanningen van DAOB, om de teelt van podosiri goed te ontwikkelen in ons land. Het directoraat participeert tegen die achtergrond actief in de ontwikkeling van de podosiriteelt van het binnenland. “Podosiri is een van de meest gewilde agrarische producten in de wereld en het binnenland en heeft de potentie om te voorzien in een deel van die wereldbehoefte. Vanuit DAOB wordt er continu gewerkt aan een stukje onderzoek en ontwikkeling van de podosiriteelt. De training in Frans-Guyana heeft zeker handvaten aangereikt om die ontwikkeling verder ter hand te nemen,” aldus Jack.

De podosirisector is heel goed ontwikkeld in zuiderbuurland Braziliё. Daarom zullen de participanten uit Frans-Guyana en Suriname, in december dit jaar in de gelegenheid worden gesteld om in Belém ervaring

op te doen over hoe de açai-palm daar wordt geteeld. Er zal ook gelegenheid zijn om inzage en informatie te krijgen over de wijze van verwerking tot eindproduct.

-Ministerie van Regionale Ontwikkeling-