Vice President Adhin: “nationale support nodig voor gezond volk”

18 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 18 oktober 2019 – Vice President Michael Ashwin Adhin verrichte de opening van de lezing: Productiviteit en Voedselveiligheid georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in het kader van Wereld Voedsel dag op 16 oktober, welke door de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties is uitgeroepen

Bij deze 39ste viering van Wereld Voedseldag is de focus gelegd op gezonde voeding, omdat de afgelopen decennia de leef- en eetgewoonten van de mens is veranderd door een drukke levensstijl. Door gemakshalve, vaak onzorgvuldige keuzes van voeding, kunnen ziektes ontstaan.

Suriname heeft zich in 2015 gecommitteerd aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en het ministerie van LVV moet zorgdragen voor het beleid van de toegankelijkheid tot voldoende en gezond voedsel door duurzame landbouwpraktijken te realiseren. Anderzijds moet de burger ook bewust worden van een gezonde levensstijl door gezonde initiatieven te nemen. De vice president roept op tot nationale support om de ongezonde leefgewoontes terug te dringen door deze aan te pakken.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft tal van activiteiten georganiseerd. De lezing met als onderwerp Productiviteit en Voedselveiligheid heeft een grote groep van mensen aangetrokken en de verschillende onderwerpen zijn goed aangeslagen.

Het garanderen van voedselzekerheid en voedselveiligheid, is een der speerpunten uit het beleid van het ministerie van LVV welke verder ontwikkeld moet worden en ondersteuning geniet van de verschillende ontwikkelingsprogramma’s, waaronder de projecten met de FAO. De vice president is onder de indruk van het gevoerd beleid van het ministerie om een zero hunger world te creëren. Na zijn toespraak verklaarde hij de lezing voor geopend.-

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-