AZP heeft CT Scan in eigen beheer

22 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 22 november 2019 – Na 27 jaar met de Stichting CT Scan (SCS) samengewerkt te hebben heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo de scan nu in eigen beheer. Het diagnostisch apparaat werd op woensdag 20 november door het stichtingsbestuur protocolair overgedragen aan de ziekenhuisleiding. Daartoe werden de overdrachtsdocumenten getekend door stichtingsvoorzitter Meriam Gafoerkhan-Karamali en AZP-directeur Claudia Marica-Redan. Zij toonde zich ingenomen met dit heugelijk feit. Volgehs haar betekent het heel veel voor het ziekenhuis dat die het apparaat nu in eigen beheer heeft.

Dat er voorheen met een externe partner werd samengewerkt betekende echter ook dat de medische staf van het ziekenhuis niet direct toegang tot unit had. Hoewel er in de afgelopen 27 jaar toch een heel goede relatie is geweest met de stichting, meent de directeur dat het ziekenhuis toch iets meer moet kunnen bieden. Dit zal mogelijk zijn nu het AZP het beheer heeft over de CT Scan. Marica-Redan haalde aan dat dokter Jap Tjoen Sang, als voorzitter van de Kwaliteitscommissie had aangegeven dat het AZP thans geen onderaannemer meer is, maar hoofdaannemer. Dat geeft volgens de ziekenhuisdirecteur aan dat het voor de medische staf van belang is dat het ziekenhuis bij het behandelen van patiënten direct toegang moet hebben tot diagnostiek.

Marica-Redan benadrukte dat de scan erg belangrijk is bij vaststellen van een bepaalde diagnose. Hiermee kan het ziekenhuis feitelijk en met specifieke beeldvorming op een correcte wijze vaststellen wat er uiteindelijk aan de hand is. Zij legde ook de nadruk op het belang van 24 uur CT-zorg. Waar het in het verleden zo was dat er niet binnen een bepaalde tijd een scan gemaakt kon worden, wordt dit nu anders. Marica-Redan brengt deze ontwikkeling in het kader van de kwaliteitsverbetering waarmee het AZB bezig is. Ze is daarom blij dat het stichtingsbestuur heeft kunnen begrijpen welke visie het ziekenhuis heeft en welke richting zij op wil gaan.

Stichtingsvoorzitter Gafoerkhan-Karamali blikte terug op de geschiedenis van de CT Scan. Een tragisch moment in 1992 was de aanzet tot een grootse

fundraisingscampagne voor de aanschaf van zo een geavanceerd diagnostisch apparaat. Deze activiteit geschiedde met medewerking van de serviceclubs, Suriname India Ladies Association (SILA), Lions Club Noord, Rotary Club Paramaribo en de Hendrik Parbhoe Stichting. Na een intensieve campagne waarbij ook voorlichting werd gegeven over het scan apparaat was in tweeëneenhalve maand tijd de benodigde tweeëneenhalve miljoen Surinaamse guldens opgehaald. Het grootste deel van de opbrengst werd door bestuurslid Jenny Goedschalk-Karamatali opgehaald.

NII