Bezoek youth officers aan China

21 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 21 november 2019 – In het kader van het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek China, is door tussenkomst van de ambassadeur Liu Quan een delegatie van Youth Officers uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Beijing van 25 november tot en met 1 december 2019. Tijdens dit bezoek zullen de jongeren in de gelegenheid gesteld worden om kennis op te doen over de Chinese historie en de Chinese cultuur en gewoonten en gebruiken van dichtbij te ervaren. Eveneens zullen zij een presentatie geven over de Surinaamse cultuur, waarbij vooral de nadruk gelegd zal worden op onze culturele diversiteit.
Op 19 november heeft er een kennismakingsbezoek plaatsgevonden tussen de delegatie en de ambassadeur. Tussen het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de ambassade van de Volksrepubliek China in Suriname bestaat er al geruime tijd een goede samenwerkingsrelatie. Dit bezoek staat in het teken van het verder verdiepen van deze relatie, waarbij de Youth Officers in staat worden gesteld om hun kennis over China te verrijken. De delegatie vertrekt op 23 november naar Beijing.

-Ministerie van Sport en Jeugdzaken-