BGA formuleert eenduidig engagementplan voor samenwerking met Inheemse en Tribale volkeren

13 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 13 november 2019 – In overleg met Inheemse en Tribale Volkeren (ITP’s) stelt het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) een document op voor eenduidige benadering van en samenwerking met gemeenschappen in het binnenland.

Het doel van dit document is dat ontwikkelingsprogramma’s die worden uitgevoerd in de woongebieden van de ITP’s, zo effectief mogelijk zijn door ook rekening te houden met aspecten van gendergelijkheid.

In november zijn bijeenkomsten gehouden waarbij verschillende overheidsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties met elkaar van gedachten hebben gewisseld. Organisaties die reeds projecten uitvoeren in het binnenland hebben hun ‘engagement’ strategie gepresenteerd. Sharon

Saridjan van het BGA zegt dat het document zal dienen als aanvulling op de bestaande strategieën, alsook een leidraad zal zijn voor organisaties die er geen hebben.

Dit jaar heeft het BGA het beleidsdocument Gendervisie 2012-2035 gelanceerd. Hierin is een nieuw prioriteitsgebied opgenomen; Milieu en Klimaatverandering in relatie tot gender.

De meeste projecten die op dit vlak worden uitgevoerd, vinden plaats in het binnenland. Het document moet ervoor zorgen dat de projecten die worden uitgevoerd geen negatieve gevolgen hebben op de mannen, vrouwen en kinderen in de gebieden. “Wij weten allemaal dat mannen en vrouwen verschillende rollen hebben in gemeenschappen die door cultuur, opvoeding en leefwijze worden aangestuurd

Het streven is om het document op 10 december 2019, de dag der Mensenrechten, uit te geven. De samenstelling geschiedt in samenwerking met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname (Vids) en de Vereniging van Marrongemeenschappen in Suriname (Campos).

Het document wordt uitgebracht in de vorm van een stripverhaal.

-Ministerie van Binnenlandse Zaken-