DAOB organiseert training functionarissen Marowijne

5 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 5 november 2019 -Het Directoraat voor Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een training georganiseerd voor een groep van ongeveer dertig ressortleiders, rayonleiders en geselecteerde telers en verwerkers van Marowijne. De training moet bijdragen aan kennisvergroting, zodanig dat zij de voorlichting met betrekking tot voedselzekerheid in het binnenland kunnen verbeteren. De kick-off vond op maandag 4 november 2019 plaats in Moengo, in de vergaderzaal van het commissariaat Marowijne (bestuursressort Zuid-West).

De training wordt verzorgd door de trainers Jaap de Vletter en Ahmad Vreden, van het Van Hall Larenstein University of Applied sciences (VHL). “We hebben gemeend deze mensen te ondersteunen en door middel van deze training zelf de verbetering van de landbouw ter hand te nemen”, zegt DAOB-directeur Leeroy Jack. “

Het doel van de training is niet alleen gericht om de landbouw in het binnenland te bevorderen, maar ook om stafmedewerkers van het ministerie alsook verwerkers en telers van de nodige kennis en vaardigheden te voorzien. Tenslotte moeten deze deelnemers gekwalificeerd zijn de informatie te delen met andere producenten in het veld.

De training is opgesplitst in 3 blokken. Het eerste blok is gestart op 4 november en loopt tot en met 8 november. Het tweede blok is in februari /maart 2020 en het derde blok wordt in juni 2020 gehouden. Blok 2 en 3 zullen elk twee weken duren.

Het DAOB heeft onder meer als taak om samen met de lokale gemeenschappen in het binnenland zorg te dragen voor een adequate voedselveiligheid. Het directoraat moet de binnenlandbewoners die de traditionele landbouw uitoefenen, adviseren en begeleiden bij het introduceren van nieuwe en meer duurzame methoden om te produceren.

-MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING-