Dorpsfondsen nu officieel in gebruik

26 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 26 november 2019 – Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft de dorpsfondsen van dorpen die beschikken over een gemeenschapsbos officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde op vrijdag 22 november tijdens een ceremonie, waarbij eerst het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro- Surinamers (DDOASB) officieel is gelanceerd. De lancering en ingebruikname werden gedaan door RO-minister Edgar Dikan en directeur Wensley Misiedjan van

DDOASB, ondersteund door hoofdkapitein John ‘Lesina’ Sintanie namens het traditioneel gezag. Bij de ingebruikname van de dorpsfondsen zijn er certificaten van erkenning uitgereikt aan vertegenwoordigers van negen van veertien dorpen met een dorpsfonds. De ceremonieën vonden plaats op het kantoor van DDOASB aan de Waterkant.

Vrijdag kregen de dorpen Alasabaka, Drepada, Njoen Jacob Kondre, Abenaston, Haarlem, Pkien Maisa, Jaya, Goejaba en Santigron hun certificaten uitgereikt. Er zijn momenteel meer dan veertig lopende projecten, die betaald zullen worden uit dorpsfondsen. Door de instelling van de dorpsfondsen kunnen de dorpsbewoners gebruik maken van eigen middelen om projecten uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van hun leefgebied. De bewindsman gaf bij de certificaatuitreiking aan dat de realisatie van de dorpsfondsen een mijlpaal is in de geschiedenis van het departement en de gemeenschap in het binnenland. De minister zegt dat hij tevreden is met de besluit van de huidige regering om zich in te zetten voor de realisatie van het directoraat.

Dankzij de dorpsfondsen hebben belanghebbenden recentelijk uit eigen middelen uiteenlopende projecten kunnen financieren. Het dorp Abenaston heeft bijvoorbeeld op eigen kracht een logeerhuis met veertien kamers gebouwd die wordt gebruikt voor accommodatie van toeristen. Misiedjan zegt dat de middelen die de dorpsfondsen vergaren gericht gebruikt moeten worden om de gebieden tot ontwikkeling te brengen. In de dorpsfondsen worden middelen beheerd die voortvloeien uit de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en andere rijkdommen uit gemeenschapsbossen en andere verkregen inkomsten.

De ingebruikname is een bevestiging is dat de vooruitzichten en plannen van het ministerie daadwerkelijk tot uitvoering gebracht worden. Kapiteins en basyas van verschillende dorpen hebben, net als Sintanie, de instelling van het directoraat verwelkomd. Ze zijn het erover eens dat de bijdrage van DDOASB een bewezen significante bijdrage heeft bij de ontwikkeling van het binnenland.

-NII-