Indonesische ambassadeur bracht bezoek aan minister LVV

21 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 21 november 2019 – Zijne Excellentie Julang Pujianto, Indonesische ambassadeur voor Suriname, Guyana en de CARICOM-lidlanden, vergezeld van Consul Hanggorono Nurcahyo, brachten een bezoek aan minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De minister werd bijgestaan door de onderdirecteur Veeteelt, Virginia Popken. Tijdens dit bezoek, op 21 november 2019, is hij onder andere ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot ‘kunstmatige inseminatie van vee’, dat in samenwerking met Indonesië zal worden uitgevoerd en wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB). De meeste veeteeltbedrijven van Suriname opereren op kleinschalig niveau en hierin wil het ministerie verbetering brengen.
In 2006 is vanuit de Surinaamse overheid het fokbeleid geformuleerd, welke gericht is op de Surinaamse omstandigheden met als doel het verhogen van de efficiëntie bij de melkproductie, het versnellen van de geslachtsrijpheid van de lokale rundveestapel en het verhogen van de kwaliteit van rundvlees. Als oplossingsmiddel wordt gezien kunstmatige inseminatie door middel van Public Private Partnerships (PPP).
De diepvries sperma zal worden geïmporteerd en de afdeling Veeteeltontwikkeling zal in de ressorten de dienstverlening naar de veehouders toe verrichten. Voor het welslagen van het project zal het onderdirectoraat Veeteelt voorbereidingen treffen. Eén daarvan is het instellen van een Project Monitoring Unit, PMU. Deze unit zal zorgdragen dat de prestaties op het niveau van input, output en outcome overeenkomstig de projectdoelstellingen zijn. Deze PMU zal rapportage uitbrengen aan het Joint Coördination Committee, JCC, welke bestaat uit stakeholders uit Suriname, Indonesië en de IsDB.
Zowel de minister als de ambassadeur gaven aan het bezoek als zeer vruchtbaar te hebben ervaren. Minister Parmessar dankte voor dit bezoek en sprak de hoopt uit dat zo snel mogelijk over gegaan kan worden tot de implementatie van het project. –

-NII-