LVV reguleert verkoop en gebruik van Aluminium Fosfide

24 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 24 november 2019 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is reeds geruime tijd begonnen om het gebruik van pesticide Aluminium Fosfide te reguleren. Dit wordt gedaan door het verzorgen van de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’. Bestrijdingsmiddelen of pesticiden zijn zowel biologische als chemische middelen, die worden gebruikt om plagen te weren, te onderdrukken of te doden.
Een plaag is elke organisme (virus, bacterie, plant of dier) die economische schade kan berokkenen aan mens en milieu. Voor elke soort organisme is er een specifieke middel. Om insecten te beheersen zijn er insecticiden, voor planten (onkruidbeheersing) zijn er herbiciden, voor het voorkomen van schimmelaantasting of beheersing zijn er fungicide. Indien bestrijdingsmiddelen onverantwoord en/of verkeerd worden toegepast kan dat zeer schadelijke effecten hebben of kunnen er ongelukken ontstaan.
Aluminium Fosfide wordt gebruikt als insecticide en rodenticide, in de vorm van gebruiksklare korrels of tabletten. Die kunnen gemengd worden in lokvoedsel voor knaagdieren. Na inname geven ze bij contact met maagzuren het giftige fosfine af. De korrels worden ook gebruikt om opslagruimten van granen (rijst) en containers met hout te gassen met fosfine. De korrels bevatten naast aluminium Fosfide ook stoffen die ammoniak vrijmaken, wat het gevaar van spontane ontbranding of explosie van het gasvormige fosfine vermindert. Puur fosfine is reukloos, maar technisch fosfine heeft een zeer penetrante knoflook of rottevis lucht. Verkeerd gebruik kan leiden tot spontane brand en vergiftiging door inhalering welke de dood tot gevolg kan hebben. Dit middel wordt toegediend waarbij er gebruik gemaakt wordt van de juiste persoonlijke beschermende kleding met name een beademingsmasker, handschoenen, hemd met lange mouwen en een lange broek, hoofddeksel en gesloten schoeisel.

Momenteel is het ministerie ook bezig de verkoop te reguleren, waarbij alleen belanghebbenden die een training bij het ministerie hebben gevolgd en met een bewijs van het ministerie van LVV het kunnen aanschaffen en toedienen. Vervolgens is het ten strengste verboden om Aluminium Fosfide te gebruiken in vlieringen om vleermuizen te verjagen of in een bromfiets tank te gebruiken zodat die sneller kan rijden. Vooralsnog zijn deze trainingen kosteloos en worden verzorgd door het ministerie van LVV. Exporteurs van hout die deze training niet hebben gevolgd, zullen in de naaste toekomst geen Aluminium Fosfide kunnen aanschaffen om die toe te dienen voor de export. Voor de rijstsector wordt nog aan een passend model gewerkt, om ook in die sector de verkoop en gebruik van dit zeer gevaarlijk middel te reguleren. Nadere berichten hieromtrent volgen.

-LVV-