Schoolvoedingsproject First Lady start pilot met 4 scholen in resort Kwarasan

13 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 13 november 2019 – Waarnemend hoofd Bureau Vroegschoolse Educatie, tevens coördinator van de werkgroep School Feeding Project, Tricia Blanca, geeft desgevraagd aan dat er een pilot van start gaat, waarbij 4 scholen in het ressort Kwarasan worden voorzien van schoolvoeding.

Het ligt in de bedoeling dat deze scholen worden voorzien van een eigen keuken op het schoolterrein om zodoende zelfvoorzienend te zijn, als het gaat om ontbijt en lunch tijdens schooltijd.

Het schoolvoedingsproject is gestart in april 2018 door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) en het Bureau van de First Lady. Onlangs is besloten dat er een werkgroep komt die de intersectorale samenwerking in stand houdt namens alle actoren die dit project ondersteunen. Het ligt in de bedoeling dat er een pilot wordt gedraaid, waarbij in eerste instantie 4 scholen in aanmerking komen voor schoolvoeding.

De 4 scholen waar het om gaat zijn O.S. Sonny Point 1 en 2, O.S. Kwarasan 1 en 2, VOJ-Kwarasan en Weid Mijn Lammeren, omdat er gekozen is voor het ressort Kwarasan. Dit betekent dat de scholen in de gelegenheid worden gesteld om zelfvoorzienend te zijn, door hen een ontbijt en lunch aan te bieden. Er worden keukens gebouwd op het schoolterrein zodat de maaltijden ter plekke worden bereid en meteen aangeboden.

Onlangs heeft een delegatie uit Brazilië een bezoek gebracht aan Suriname, waarbij behalve trainingen ook is gekeken naar wat voor soort voeding kan worden klaargemaakt. Onze eigen voedseldeskundigen zullen er nu naar moeten kijken en met adviezen moeten komen van hoe verder.

De projectvertegenwoordiger legde verder uit dat de lokale en plaatselijke boeren bij worden betrokken om de schoolkeukens te voorzien van gezonde groentesoorten. Tijdens de pilot die ruim 2 jaren duurt zal ook worden gekeken naar mogelijkheden om te starten met schooltuinen. Naast gezond eten wordt getracht om een gezonde levensstijl in te voeren, vooral als het gaat om schoolgaande jongeren.

-NII-