Synchronisatie SDG’s-districtsplannen voor betere realisatie

27 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 27 november 2019 – Als de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) worden gesynchroniseerd met de districtsplannen kan dat de realisatiegraad verbeteren. SDG-consultant Pieter van der Hijden heeft in een bijzondere ontmoeting met minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), gesproken over de richting die er genomen moet worden wanneer het gaat om de districtsplannen en het realiseren van de SDG’s. Van der Hijden is verbonden aan SOFOS-consultancy, die projecten informeert, adviseert en implementeert op het gebied van ICT en SDG’s. Het synchroniseren van deze plannen met de SDG’s zal, aldus de consultant ertoe bijdragen dat er op een verstandigere manier wordt omgegaan met de realisering van de plannen. Bij de ontmoeting tussen Van de Hijden en minister Dikan op 21 november 2019, was de bewindsman samen met een deel van zijn staf.

In verband met het project “Technical Assistance to the Ministry of RO” heeft Van der Hijden een systeem ontwikkeld, die de relatie legt tussen de verschillende ontwikkelingsprojecten en activiteiten vervat in de districtsplannen moet synchroniseren met de SDG’s. De districtsplannen zijn een belangrijk beleidsinstrument welke een wezenlijke bijdrage leveren in het bewerkstelligen van duurzame ontwikkeling.

De minister erkent dat de districtsplannen meer diepgang vereisen. Minister Dikan is vooral ingenomen met dit idee om te gaan synchroniseren, omdat de SDG’s als beleidsinstrument goede handvaten bieden waarmee je de wenselijkheden van elke district meer vorm kan geven. In samenwerking met het ministerie en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) zal er een pilotproject worden uitgevoerd in Paramaribo.

SOFOS zal de beschikking krijgen over het districtsplan van dit district en een analyse maken van de activiteiten welke daarin zijn opgenomen. Onder andere zal nagetrokken worden waar de prioriteiten moeten worden gelegd. Vervolgens zal het resultaat worden gepresenteerd aan de districtscommissarissen van overige districten voor de nodige feedback. Tenslotte zal er een rapport met de bevindingen worden uitgebracht. Dit project duurt ongeveer 3 weken. De streefdatum voor indiening van de resultaten is 9 december 2019.

-NII-