Arbeid zal optreden tegen overtreders Wet Werkvergunningen Vreemdelingen

3 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 03 december 2019 – De problematiek van arbeidsmigranten en asielzoekers op de arbeidsmarkt vormt een grote uitdaging voor het ministerie van Arbeid. Op basis van voorlopige rapportage vanuit de Arbeidsinspectie en de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen kan worden geconcludeerd dat er in enkele gevallen onregelmatigheden plaatsvinden bij het in dienst nemen van vreemdelingen. Zo is gebleken dat vreemdelingen in dienst worden genomen zonder de vereiste werkvergunning. Het ministerie zal hiertegen optreden en wenst middels dit persbericht overtreders tijdig te waarschuwen.

Volgens de Wet Werkvergunning Vreemdelingen is er werkvergunning vereist voor vreemdelingen die wensen te werken in ons land, met uitzondering van bepaalde categorieën.Het ministerie roept daarom werkgevers op om zich strikt te houden aan de Surinaamse arbeidswetgeving voor het geval ze vreemdelingen in dient hebben of in dienst wensen te nemen. Een vreemdeling is een persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit. De vergunning wordt aangevraagd op het ministerie bij de Afdeling Werkvergunningen. De aanvraag geschiedt door de werkgever bijgestaan door de betreffende werknemer. Elke werkvergunning is geldig voor één bepaalde werkgever en één bepaalde werknemer.

De categorieën van vreemdelingen die geen werkvergunning nodig hebben zijn:

Personen van wie krachtens een overeenkomst met andere landen of een verdrag van een volkenrechtelijke organisatie dat ons bindt, een werkvergunning niet mag worden verlangd;

Vreemdelingen gehuwd met een Surinaamse partner;

Remigranten van Surinaamse origine;

Bepaalde categorieën van Caricom-staatsburgers voor wie een werkvergunning niet is vereist;

Houders van de status Persoon van Surinaamse Afkomst (PSA) volgens de Wet PSA.

Personen die zijn toegelaten als vluchtelingen en die de zodanige status kunnen aantonen met het betreffend verblijfsdocument;

Om geen misverstanden te laten bestaan over de status van een vreemdeling is het raadzaam dat de werkgever zich met de vreemdeling wendt tot de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen van het ministerie teneinde geïnformeerd te worden of er wel of niet een werkvergunning is vereist. De Arbeidsinspectie, politie en bijzondere functionarissen van de minister van Arbeid zijn belast met de opsporing van overtredingen van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen. Bij geconstateerde overtredingen zullen boetes worden opgelegd.

-NII-