BIZA en CLO bespreken positieverbetering ambtenaren

11 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 11 december 2019 – Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft het bestuur van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) deze week ontvangen op zijn kabinet. Tijdens de vergadering hebben de CLO en de bewindsman zich gebogen over de positieverbetering van de ambtenaren en de pensioengerechtigden, die is opgenomen in het ingediende wensenpakket.
“In het wensenpakket zijn voorts opgenomen het evalueren van de verschillende toelagen, met de mogelijkheid tot bijstelling”, zegt CLO-voorzitter Ronald Hooghart. Hij geeft aan dat het een positief gesprek is geweest en kijkt uit naar de uitvoering van het wensenpakket. “We hebben een goed gesprek gehad en ik heb er een goed gevoel van over gehouden”.
De bewindsman geeft aan dat hij bezig is om na te gaan hoe invulling gegeven kan worden aan het wensenpakket. Het ministerie kan pas overgaan tot uitvoering als partijen helemaal eens zijn over niet alleen de richting, maar ook de punten die zijn opgenomen. Minister Noersalim zal het wensenpakket zo snel mogelijk naar de regering doorgeleiden ter bestudering van de uitvoering ervan. “Na een algehele overeenstemming van de regering zal dan overgegaan kunnen worden tot een gefaseerde uitvoering”, aldus de minister.

-NII-